LDD Oost-Vlaanderen wil de burger een consequent rechts-liberaal alternatief bieden

Het provinciaal bestuur van LDD Oost-Vlaanderen heeft tijdens haar bestuursvergadering van 16 augustus beslist om bij de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 in alle provinciale kiesdistricten van onze provincie volledige lijsten neer te leggen. LDD Oost-Vlaanderen wil hiermee de burger een consequent rechts-liberaal alternatief bieden. Hierbij mogen we mogen ons niet laten verlammen door de tegenvallende peilingen. Ons programma is immers nog steeds zeer actueel en wordt door de burger gewaardeerd.

Het nieuwe kiesdecreet, dat voorziet in een daling van het aantal provincieraadsleden en een schaalvergroting van de kieskantons, verhoogt volgens LDD de democratische legitimiteit van de provincieraad. Bovendien werd de vooropgestelde kiesdrempel van 5% niet weerhouden door het Vlaams Parlement, waardoor een stem voor LDD wel degelijk een verschil kan uitmaken. LDD wil de burger de kans geven te stemmen voor een Vlaams en liberaal project dat gebaseerd is op vrijheid en verantwoordelijkheid. Elke blanco stem is immers nefast voor de democratie zegt Bruno CHEYNS Voorzitter LDD Oost Vlaanderen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here