Al sinds 2000 geldt in ons land een verbod om al rijdend te bellen met de telefoon in de hand. Niettemin blijven heel wat bestuurders deze regel negeren, en brengen ze zo zichzelf en anderen in gevaar. Maar ook wie handenvrij belt, loopt een verhoogd risico op een ongeval. Daarom starten Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe en het BIVV in samenwerking met AXA Bank en Verzekeringen een campagne die bestuurders wijst op de gevaren van bellen en rijden.

"Mobiel bellen en rijden is altijd nefast voor de concentratie en dus ook voor de verkeersveiligheid", aldus staatssecretaris Schouppe. "Als bestuurder kun je je immers onmogelijk op twee taken tegelijk concentreren. De aandacht die wordt besteed aan de persoon aan de andere kant van de lijn, gaat ten koste van het autorijden." Omdat het grootste gevaar in die cognitieve afleiding schuilt, biedt handenvrij bellen geen noemenswaardige veiligheidsvoordelen boven bellen met de gsm in de hand.

Bestuurders die rijden en bellen:

· vertragen plots als zij een oproep ontvangen of zelf iemand opbellen;

· vertonen een aarzelend, onaangepast rijgedrag: de auto wijkt af van zijn traject en kan zelfs op een andere rijstrook belanden;

· zien 4 op 10 verkeersborden over het hoofd (1 op 4 met een handenvrije kit);

· geven in 1 op 4 gevallen geen voorrang (iets minder dan 1 op 10 met een handenvrije kit);

· houden zelden rekening met zwakke weggebruikers of vertonen onaangepast rijgedrag in hun aanwezigheid (bijvoorbeeld versnellen in plaats van remmen om overstekende voetgangers te vermijden);

· vertonen een langere reactietijd (0,3 tot 0,7 seconde langer dan normaal) maar remmen krachtiger als er een obstakel opduikt; niettemin vergroot hun totale stopafstand.

Dit alles heeft als gevolg dat mobiel bellen het risico op een ongeval met 75% doet toenemen bij telefoneren met de gsm in de hand en met 24 % bij handenvrij bellen, aldus een studie van de KU Leuven. Buitenlands onderzoek toont aan dat mobiel bellen een nog nefastere invloed heeft op het rijgedrag dan 0,8 promille alcohol in het bloed.

Van alle mogelijke afleidingsbronnen in de wagen is de gsm met voorsprong de gevaarlijkste. Uit een enquête die het BIVV uitvoerde blijkt dat meer dan 8 op 10 bestuurders zich bewust zijn van het feit dat telefoneren achter het stuur hen afleidt en gevaren inhoudt. Niettegenstaande blijft 1 op 2 chauffeurs toch de GSM gebruiken. Deze resultaten stemmen overeen met de rijgedragbarometer die AXA eerder dit jaar publiceerde.

De nieuwe campagne, die loopt van 27 juli tot 23 augustus, belicht daarom precies de risico's van gsm-gebruik tijdens het rijden, zelfs al gebeurt dit handenvrij. De boodschap luidt dan ook dat het beter is om helemaal niet te bellen achter het stuur. Binnenkomende oproepen worden best doorgeschakeld naar de voicemail, om nadien van op een veilige plek in alle rust te kunnen terugbellen.

De campagne bestaat uit wegaffiches met de slogan "Bellen achter het stuur leidt je af", een grappige tv-spot, posters in openbare diensten, jeugdhuizen, culturele centra, bedrijven en op het Brusselse openbaar vervoer, een campagnefolder en geurhangertjes voor in de auto die bij specifieke acties worden uitgedeeld door de Vrijwilligers voor Veilig Verkeer. Het partnership met AXA Bank en Verzekeringen biedt het BIVV ruimere mogelijkheden, voornamelijk voor wat betreft het mediaplan, en draagt zo bij tot een optimale verspreiding van de campagneboodschap. AXA's preventiepolitiek heeft immers tot doel het aantal verkeersongelukken te laten dalen. Het bedrijf verleende reeds actieve steun aan meerdere acties en campagnes van het BIVV, waarmee AXA als grootste autoverzekeraar blijk geeft van een grote maatschappelijke betrokkenheid op het vlak van verkeersveiligheid.

Ook de politie werd verzocht om extra aandacht te besteden aan de problematiek van bellen en rijden. De agenten zullen onder meer de folder "Bellen of rijden, aan jou de keuze" uitdelen bij controles. Overtreders worden bestraft met een onmiddellijke inning van 100 euro. Staatssecretaris Schouppe: "In ons land worden jaarlijks meer dan 70.000 gsm-bellers geverbaliseerd. De pakkans is dus niet zo gering als men zou kunnen denken".