Voedselvergiftiging in verzorgingsinstelling Ieper

Vrijdag 8 augustus jl. liepen 5 personen die in een verzorgingsinstelling in Ieper verblijven een darmontsteking met darmbloedingen op. De aandoening was zo erg dat 4 van hen in het ziekenhuis moesten worden opgenomen. Zij staan nog altijd onder medisch toezicht. Bij het onderzoek dat het FAVV daarop voerde, vermoedde men al snel dat het incident te wijten was aan besmet voedsel. Thans zijn de analyseresultaten bevestigd: het gaat om een voedselintoxicatie die te wijten is aan COLI O 157H7, een gevreesde bacterie die onder meer kan voorkomen in rauw of onvoldoende verhit vlees maar ook in oppervlaktewater of in uitwerpselen van dieren. De bacterie kan ernstige spijsverterings- en nierstoornissen veroorzaken.

Als bij symptomen van ernstige spijsverteringsproblemen ook maar enige twijfel bestaat, moet absoluut medische hulp worden ingeroepen, vooral als de symptomen zich voordoen bij gevoelige personen zoals bejaarden, zieken en kinderen. Hoewel vaststaat dat het vlees dat de bewoners van de instelling hebben gegeten verantwoordelijk is voor de vergiftiging, wordt nog onderzocht waar de bacterie precies vandaan kwam. Het FAVV herinnert eraan dat bij het eten van bereidingen op basis van rauw vlees, zeker tijdens de zomer, bijzondere hygiënevoorzorgen moeten worden genomen : oorsprong van de producten, versheid, instandhouding van de koudeketen, fijnmalen van het vlees vlak voor het nuttigen ervan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here