Job-Intra begeleidt anderstaligen naar tewerkstelling.

Vandaag 10 juli overhandigde OCMW voorzitter Geert Versnick aan 10 deelnemers van het project Job-Intra een diploma. De afgelopen 5 maanden volgde een groep van 16 allochtonen een opleidingspakket dat hen klaarstoomt voor de arbeidsmarkt. Ze kregen taalcursussen, een integratiecursus, een technische vorming en een individuele begeleiding. Van de 16 waren er 10 onmiddellijk geslaagd, drie moeten nog een stageperiode doorlopen en eentje moest om gezondheidsredenen afhaken. Projectleider Johan Maekelberg: "Dit is een mooi resultaat: jammer voor de twee die niet slaagden, maar we verlangen van onze cursisten dat ze zich voldoende inzetten. Wie slaagt krijgt een arbeidscontract bij het OCMW: dit is een mooie beloning voor wie een nieuwe toekomst opbouwt". Voorzitter Versnick: "Het OCMW Gent wil de helft van alle leefloners activeren. Daarvoor worden er heel wat projecten zoals dit opgezet. Maar hoe dan ook: vanaf september start het OCMW Gent samen met de Stad Gent en VDAB een aantal nieuwe projecten om méér mensen aan een volwaardige job te helpen".

Anderstaligen hebben eerst af te rekenen met een taalbarrière, maar er zijn ook de sociale en technische vaardigheden. Vooraleer de anderstalige een opleiding bij het OCMW mag volgen is er eerst een test afgenomen in het Huis van het Nederlands. Is die kennis onvoldoende dan wordt eerst daar aan gewerkt, pas dan wordt een opleiding voorzien. Het project Job-Intra is een vrij intensief programma dat anderstaligen verplicht om op korte termijn een aantal vaardigheden onder de knie te krijgen. Tijdens de technische vorming krijgt de cursist een uitgebreid takenpakket: poetsen, keukenonderhoud, houtbewerking, schildertechnieken en indien nodig een individuele vorming. Daarna volgt een stage van twee maand. OCMW Voorzitter Geert Versnick: "De cursisten krijgen wel een extraatje: bovenop het leefloon is er een premie van 1,25 euro per uur". Maar daartegenover staat dat langdurige afwezigheden gesanctioneerd worden.

Het OCMW krijgt ook nieuwe uitdagingen: zo zijn er heel wat nieuwe EU burgers die zich inschrijven in het bevolkingsregister. Zij kwamen hier als zelfstandige maar veel onder hen leefden onder de armoedegrens. Zij die hun zelfstandige activiteiten hebben stopgezet sinds 1 juli komen in aanmerking voor steun bij het OCMW. Maar ook zij dienen een integratie- en activeringstraject te volgen. In de praktijk betekent dit dat ze hetzelfde traject zullen volgen als alle andere anderstaligen. Geert Versnick: "Er zijn momenteel 24 nieuwe EU burgers die zich momenteel gemeld hebben. Het OCMW Gent heeft momenteel 5 maatschappelijke assistenten die hen helpen. Wij gaan nu na of ze een minimale basiskennis hebben van de Nederlandse taal waarna ze dan het voortraject VIA of Job-Intra kunnen volgen".

Anderstaligen met een ruimere kennis van de Nederlandse taal en weinig problemen ervaren op de werkvloer, worden gescreend in het OTC . Dit project, dat de naam Scala draagt, gaat de competenties na. Op basis hiervan wordt de persoon begeleid naar een tewerkstelling via het OCMW, een VDAB opleiding of een job in de privé. Voor wie taal toch een grote hindernis is, gaat vanaf september gaat een nieuw project, VIA genaamd, van start. Hierbij wordt vooral de taal geoefend door onder meer activiteiten te organiseren die inspelen op het dagelijkse leven zoals het nemen van het openbaar vervoer of budgetvriendelijk winkelen. Het nieuwe project zal ook anderstaligen die in hun thuisland een opleiding volgden of ervaring hadden in een knelpuntberoep een snel cursus beroepsjargon bijbrengen. Ze krijgen technische termen en uitdrukkingen aangeleerd waardoor ze doorstromen naar een knelpuntberoep in de privé.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here