Toezicht op dierenwelzijn in de lift.

Uit cijfers van de FOD Volksgezondheid blijkt dat het toezicht op het dierenwelzijn in ons land sterk is toegenomen in de afgelopen jaren. De maatschappelijke bezorgdheid voor het dierenwelzijn is niet nieuw, maar neemt duidelijk toe. De wetgever volgde deze evolutie door het kweken en verhandelen van dieren beter te reglementeren. De grondige controles, in bijvoorbeeld hondenkwekerijen, zijn tijdsintensief maar brengen vaak overtredingen aan het licht. In de eerste 5 maanden van dit jaar nam de Inspectiedienst Dierenwelzijn (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu) reeds 1.011 dieren in beslag. Dat is evenveel als in het volledige voorgaande jaar. Het ging hierbij om 564 landbouwdieren, om 389 kleine huisdieren waarvan het grootste deel honden (319). In 58 gevallen ging het over exotische diersoorten zoals reptielen, apen en uitheemse vogels.

Ook het aantal klachten dat binnenloopt bij de Inspectiedienst Dierenwelzijn neemt toe en steeg van 612 in 2005 naar bijna 1.000 in 2007. Naast klachten van de bevolking, vragen ook de politie, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en verschillende dierenwelzijnsorganisaties steeds vaker de bijstand van de vijftien inspecteurs van de FOD Volksgezondheid. Tussen 2005 en 2007 nam het totale aantal controles met een derde toe tot 1.583 vorig jaar. In dezelfde periode verdubbelde het aantal opgestelde processen-verbaal van 124 tot 271. Hierbij werden in bijna alle gevallen een boete opgelegd die variëert van 15O tot 5.500 euro.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here