Informatie aan de bevolking bij een noodsituatie

Om de bevolking zo goed mogelijk te alarmeren en te informeren heeft de Algemene Directie Crisiscentrum op donderdag 24 april met verscheidene Belgische audiovisuele media een Overeenkomst voor de verspreiding van dringende berichten via de media aan de bevolking ondertekend. De Algemene Directie Crisiscentrum is namens de minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de noodplanning en het crisisbeheer in België. Crisiscommunicatie maakt onmiskenbaar deel uit van het crisisbeheer. Voor goede crisiscommunicatie moet men kunnen rekenen op duidelijke en doeltreffende procedures, waardoor bij noodsituaties zo snel mogelijk de juiste informatie aan de bevolking kan worden overgemaakt.

Hoewel er altijd al een officieuze samenwerking is geweest tussen overheid en media die gebaseerd was op het professionalisme van alle partijen, maakt dit akkoord het mogelijk de samenwerking tijdens noodsituaties tussen de bevoegde overheden en de media vast te leggen. Deze overeenkomst regelt de snelle verspreiding aan de bevolking van officiële informatie en aanbevelingen die afkomstig zijn van verantwoordelijken voor crisisbeheer. Daartoe heeft het persagentschap Belga een informaticatoepassing ontwikkeld. De publieke en private media verbinden er zich toe om in noodsituaties dringende berichten en officiële aanbevelingen van de overheid te verspreiden aan de bevolking. Anderzijds hebben de media de garantie over de echtheid van het bericht en dat de informatie correct en betrouwbaar is.

De Overeenkomst wordt afgesloten om bij te dragen tot een optimaal beheer van noodsituaties op nationaal of provinciaal niveau. De Minister van Binnenlandse Zaken of de Gouverneur kan via de specifieke toepassing dringende berichten aan de bevolking overmaken. In het kader van hun federale opdrachten kunnen de tien Provinciegouverneurs en de Gouverneur van het Arrondissement Brussel Hoofdstad immers ook baat trekken uit het akkoord. Concreet nemen de aanbevelingen aan de bevolking de vorm aan van één of meerdere dringende berichten aan de bevolking. Het persagentschap Belga verspreidt de dringende berichten van de overheid aan de media via Crisis Alert. De betrokken redacties ontvangen een duidelijk identificeerbaar bericht, zodat ze het bericht zo snel mogelijk kunnen verspreiden. Vervolgens worden de berichten via de media aan de bevolking overgemaakt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here