Vlaams wegennet heeft nood aan grondig onderhoud

Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits reageert op het bericht over de coördinatie van de wegenwerken: "Het Vlaams wegennetwerk is aan grondig onderhoud toe. De werken worden zo goed als mogelijk op elkaar afgestemd. Dit sluit niet uit dat het soms noodzakelijk is om verschillende werken gelijktijdig te laten uitvoeren. In december 2007 werd www.wegenwerken.be gelanceerd om wegenwerken beter op elkaar af te stemmen. Bij conflicten tussen wegenwerken wordt er extra overleg gepland om de nodige maatregelen te nemen."

Wegenwerken in Oost-Vlaanderen

Sinds vanmorgen 7 uur is op het verkeersknooppunt Zwijnaarde de verbinding van E17 (Antwerpen) naar E40 (Brussel en Oostende) opnieuw open. De weersomstandigheden vielen mee, de sterkteontwikkeling van het beton van de nieuwe brugvoeg werd nauw gevolgd zodat een openstelling mogelijk was. Deze werken werden dus vier dagen vroeger afgerond dan voorzien en hebben lang niet de hinder teweeg gebracht die werd gevreesd.

De werken aan de E17 en op de expressweg in Melsele zijn plaatselijke onderhoudswerken. De werken op de E17 zullen tegen morgen zijn afgerond. Voor dergelijke plaatselijke herstellingen is het niet mogelijk om nachtwerk of grotere 'minder hinder' maatregelen uit te voeren. Deze werken dienden te worden uitgevoerd voor einde mei, omdat er vanaf dan in de andere richting begonnen wordt met structurele onderhoudswerken aan de E17, die de hele zomer in beslag zullen nemen. De werken worden in de zomerperiode gepland omdat er op dat ogenblik minder verkeer is. Voor deze werken zal ook omwille van minder hinder 24 uur per dag en 7 dagen op 7 worden doorgewerkt en zal de weg op 2 maal drie versmalde rijstroken worden gebracht met een snelheidsbeperking tot 70 km/u.

De werken aan de onderliggende N70 zijn werken in het kader van de gevaarlijke punten. In de richting van Lokeren is er geen verkeershinder, in de richting van Gent is er gezorgd voor een lokale omleiding.

De werken aan de Kennedylaan te Gent lopen al langer en laten nog steeds doorgaand verkeer toe, zij het met een beperkt aantal rijvakken. Daar waar er hier aanvankelijk een zeer grote vrees was voor overmatige hinder, met heel wat reacties van de omliggende bedrijven, blijkt de hinder vrij goed mee te vallen. Als alternatief kan gebruik worden gemaakt van de R4 West om vervolgens via Evergem en Mariakerke naar de oprit Flanders Expo naar de E40 te rijden.

Op de expressweg wordt nog gewerkt aan de tunnels onder het kanaal te Zelzate, waar tunnelvoegen dienen te worden hersteld omdat er belangrijke waterdoorsijpeling werd vastgesteld. De rijstroken worden hier plaatselijk beperkt tot één rijstrook in elke richting. Voor dit stuk weg kan nog het alternatief van de R4 door Zelzate worden genomen.

Coördinatiepunt Wegenwerken

Sinds de start van het coördinatiepunt wegenwerken werd de medewerking verkregen van 245 van de 308 gemeenten en sloten ook de meeste andere initiatiefnemers van werken op het openbare domein zich aan bij het initiatief. De website kent gemiddeld 800 bezoekers per dag voor de maand april. Er werden sinds de start van het coördinatiepunt 1.925 werken ingegeven in de databank, die 4.500 mogelijke conflicten genereerden. Een dertigtal van deze conflicten vroegen om verder overleg. Dit overleg heeft in een aantal gevallen geresulteerd in extra maatregelen en verder overleg tussen de verschillende initiatiefnemers.

Tot slot kan zeker gezegd worden dat de effectieve afstemming van werken nog in zijn kinderschoenen staat. Zo waren een aantal werken, die vandaag in uitvoering zijn, al van voor de start van het coördinatiepunt gepland. Daarnaast werd ook vastgesteld dat een beperkt aantal werken niet werd opgenomen in de databank. Dit werd bijgestuurd waar nodig. Het coördinatiepunt heeft vandaag ook nog geen dwingend karakter, zodat voor de afstemming beroep wordt gedaan op de vrijwillige medewerking van de verschillende initiatiefnemers. Het feit dat er effectief overleg is, is echter al een hele stap vooruit.

De lancering van www.wegenwerken.be is hoe dan ook een eerste belangrijke stap en een aanzet tot een afstemming van werken. Omdat deze stap alleen niet voldoende is, werd het GIPOD opgestart, het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein. Dit GIPOD heeft tot doel om alle beschikbare informatie over het openbaar domein en de werkzaamheden op dat openbaar domein te verzamelen en beschikbaar te stellen om een nog betere afstemming van de verschillende initiatieven op het openbaar domein mogelijk te maken. Aan dit GIPOD werken naast de betrokken ministers en hun administraties ook de Lijn, het VVSG en de kabel- en leidingenbeheerders mee.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here