Managers ergeren zich mateloos aan files in woon-werkverkeer

Nederlandse en Belgische managers ergeren zich mateloos aan files en vertragingen in hun woon-werkverkeer. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Polycom, leverancier van apparatuur voor video- en audioconferencing. Van alle ondervraagde managers geeft maar liefst 86 procent aan dat files en vertragingen de grootste ergernissen zijn. Voor ruim 42 procent van de managers zijn dit de allergrootste ergernissen die zij ervaren in hun woon-werkverkeer.

Opvallend is het verschil tussen Belgische en Nederlandse managers als het gaat om de tweede grootste ergernis als het gaat om woon-werkverkeer. Nederlandse managers ergeren zich op de tweede plaats vooral aan het gedrag van hun medeweggebruikers (18,7 procent). Voor Belgische managers is de gemiddelde reistijd de tweede grootste ergernis (15,6 procent). Het gedrag van andere weggebruikers komt voor Belgische managers op de derde plaats (13,1 procent). Dat betekent echter zeker niet dat Belgische managers zich minder druk maken over de verkeersveiligheid.

Van de ondervraagde Belgen geeft 10,7 procent aan zich het meest zorgen te maken over risico's die zij lopen tijdens het reizen. Nederlandse managers ergeren zich meer aan de kosten van woon-werkverkeer (8,0 procent). Ook het milieubewustzijn van Belgische managers lijkt iets groter te zijn dan dat van hun Nederlandse collega's. Zo'n acht procent van de Belgische managers maakt zich zorgen over zijn bijdrage aan milieuvervuiling door woon-werkverkeer, tegen 5,4 procent van de Nederlandse managers.

"Of het nu gaat om reistijden of om risico's op de weg, woon-werkverkeer lijkt in elk geval de nodige stress bij managers te veroorzaken. Vaker thuiswerken en meer reizen buiten de spits lijkt een voor de hand liggende oplossing om deze stress te verminderen. Bovendien is het met de nieuwe generatie videoconferingoplossingen mogelijk om op afstand toch meer persoonlijk contact te hebben met collega's en klanten", zegt David van den Berg van Polycom Benelux.

Polycom liet het onafhankelijke onderzoeksbureau MarketCap ook vragen naar de grootste ergernissen van managers op het gebied van de meetings die ze hebben. In grote lijnen zijn Belgische en Nederlandse managers het daarover wel eens. Hun grootste ergernis (NL: 28,7 procent, BE: 19,4 procent) blijkt de te lange duur van meetings te zijn. Andere grote ergernissen zijn collega's die van de agenda afdwalen (NL: 17,2 procent, BE: 16,2 procent) en het gevoel dat meetings te weinig bijdragen aan de omzet (NL: 11,1 procent, BE: 14,1 procent). Ook het ontbreken van een duidelijke agenda is voor managers een grote ergernis (NL: 10,4 procent, BE: 11,7 procent).

De grootste woon-werkverkeerergenissen (gewogen gemiddelde van Belgische en Nederlandse managers samen)

1. Files en vertragingen: 42,5 procent
2. Irritant rijgedrag van medeweggebruikers: 16,5 procent
3. Reistijd: 15,3 procent
4. Risico's van het reizen: 7,3 procent
5. Kosten van woon-werkverkeer: 7,0 procent
6. De bijdrage van woon-werkverkeer aan milieuvervuiling: 6,4 procent
7. Irritant gedrag van medepassagiers: 2,9 procent
8. De teloorgang van het landschap door wegen en spoorwegen: 2,0 procent

De grootste meetingergernissen (gewogen gemiddelde van Belgische en Nederlandse managers samen)

1. Meetings duren te lang: 25,1 procent
2. Collega's dwalen teveel af: 16,8 procent
3. De meeting draagt te weinig bij aan de omzet: 12,3 procent
4. De meeting levert geen tastbaar resultaat op: 11,0 procent
5. Er is geen duidelijke agenda: 10,9 procent
6. De meeting is onnodig: 8,9 procent
7. De reistijd naar de meeting: 6,4 procent
8. Mijn aanwezigheid is niet nodig: 5,8 procent
9. De meetingruimte is slecht uitgerust: 2,7 procent

Ruim tweederde (68,5 procent) van de Belgische en Nederlandse managers denkt dat men effectiever zal zijn in het werk als men videoconferencing zou gebruiken voor de communicatie met collega's, klanten of zakelijke partners. Bijna de helft (48,4 procent) heeft interesse om dit te gebruiken en 6,8 procent heeft die mogelijkheid al.

In opdracht van Polycom ondervroeg het onafhankelijke onderzoeksbureau MarketCap 475 Nederlandse en 309 Belgische managers. De Belgische managers werken bij bedrijven met ten minste 50 werknemers, de Nederlandse managers bij bedrijven met ten minste 100 werknemers. Van de respondenten heeft 61 procent een functie op het niveau van middelmanagement. De overigen zijn senior managers of lid van de directieraad of raad van bestuur.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here