Freddy Van Gaever wil auto's op vrije busbanen

De Leuvense schepen voor Openbare Werken Dirk Robbeets (SP.a) stelt vandaag dat vrije busbanen moeten opengesteld worden voor auto's met meer dan één persoon aan boord. "Tijdens de spits rijdt er maximum één bus om de 10 minuten op die vrije busstroken. Het moet dus perfect mogelijk zijn om die vrije busbanen ook door sommige auto's te laten gebruiken", stelt de Leuvense schepen (teletekst VRT pag. 149).

Dit voorstel is niet nieuw. Freddy Van Gaever deed dit voorstel al eerder in het Vlaams parlement. Maar de bevoegde minister, Kathleen Van Brempt wilde hier nooit op ingaan. Freddy Van Gaever argumenteerde eveneens dat de vrije busbanen – vooral tijdens de spitsuren – onderbenut worden. "Slechts om de vijf à tien minuten rijdt er immers een bus voorbij, terwijl de overige weggebruikers in de file staan. Daarom deed ik het voorstel aan minister Van Brempt om alle auto's met méér dan drie passagiers op de vrije busbanen toe te laten. Deze maatregel zal het busverkeer niet stremmen, maar het andere verkeer wel versnellen. De busbanen zouden dan veel efficiënter benut worden dan nu het geval", aldus Freddy Van Gaever.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here