Bert Anciaux kan het pamperen niet laten

Volgens Bart somers kan Bert Anciaux kan "het pamperen" niet laten. VLD-Voorzitter Bart Somers reageert verbaasd op de uitlatingen van minister Anciaux over het beleid van zijn collega Keulen. Op zijn website uit Anciaux zijn bedenkingen bij het voorstel van Keulen om een basiskennis Nederlands te vragen aan iemand die een sociale woning wil. Volgens Anciaux getuigt het voorstel van een "uitsluitingsmentaliteit". Ook uit Anciaux kritiek op de voorwaarden die minister Keulen wil koppelen aan de financiering van de moskeeën. 

Basiskennis Nederlands is essentieel

 "De uitlatingen van minister Anciaux bewijzen dat hij het nog steeds niet heeft begrepen", aldus Somers. "Bovendien heeft hij blijkbaar zijn eigen regeerakkoord niet goed gelezen. In het Vlaamse regeerakkoord wordt een duidelijke breuk gemaakt met het minderhedenbeleid van het verleden. Dit beleid van "handje vasthouden" heeft gefaald. De werkloosheidsstatistieken bevatten nog een oververtegenwoordiging van allochtonen en ook de achterstand in het onderwijs is bij vele allochtone kinderen nog te hoog. De groepsbenadering van het verleden laat deze mensen in de steek. Toch lijkt minister Anciaux aan dit falende beleid te willen vasthouden, in plaats van te kiezen voor een emancipatie van iedereen." 

"Een basiskennis van het Nederlands is niet alleen een absolute voorwaarde om met je buren te kunnen omgaan, maar ook om een job te vinden." Kortom, het voorstel van minister Keulen is een goed voorstel dat anderstalige nieuwkomers aanzet om hun kansen te grijpen.

"Juist door hen aan te sporen Nederlands te leren, vermijden we dat ze zichzelf uitsluiten uit onze samenleving," aldus Somers. 

Islam aanmoedigen om zich in te bedden in onze Westerse samenleving Ook de kritiek van Anciaux op de voorwaarden die minister Keulen wil stellen aan een subsidiëring van de moskeeën, noemt Somers onterecht.

Somers: "De voorwaarden die Keulen stelt hebben maar één doel, de Islam inbedden in onze Westerse samenleving. Deze voorwaarden – transparantie, Nederlands als voertaal, tolerantie en veroordeling van terreur – zijn evenwichtig en essentieel. Vragen dat de imams hun preken in het Nederlands houden sluit immers naadloos aan bij de voorgestelde Vlaamse imamopleiding. Beiden willen ze voorkomen dat buitenlandse imams worden ingevoerd die onze samenleving van haar noch pluim kennen." 

Somers verwijst tenslotte nog naar het opiniestuk van sp.a-kamerlid Cavdarli, vandaag in De Tijd. "Cavdarli heeft – op enkele kleine opmerkingen na – niets dan lof voor het evenwichtige beleid van Keulen," aldus Somers.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here