Israëlische president huldigt ‘rechtvaardigen’ in Brussel

president israel

Brussel (redactie/mas) Tijdens een plechtigheid in het Egmontpaleis op 5 maart in aanwezigheid van ZKH Prins Filip en van vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, reikte de heer Shimon Peres, president van Israël aan 22 Belgen het diploma en ereteken van “Rechtvaardige onder de Naties” uit.

De erkenning van “Rechtvaardige onder de Naties” wordt door het Israëlische instituut “Yad Vashem” toegekend als eerbewijs aan niet-Joden die hun leven hebben gewaagd om Joodse medemensen te redden van de vervolging, de deportatie en de uitroeiing door de Nazis en hun medeplichtigen. De erkenning wordt zowel aan nog levende personen als postuum aan de nabestaanden uitgereikt. 1612 Belgen werden al erkend als “Rechtvaardigen onder de Naties”. Vele redders zijn echter onbekend of wouden anoniem blijven. Naar schatting konden in België tussen 28.000 en 30.000 Joodse mensen worden gered.
De ceremonie voor de “Rechtvaardigen onder de Naties” beëindigt en bekroont ook één jaar Belgisch voorzitterschap van de “International Holocaust Remembrance Alliance” (voordien “Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research”).
Ons land zat gedurende één jaar deze intergouvernementele organisatie van 31 Lidstaten voor. De organisatie werd opgericht om de herinnering aan de Holocaust (Shoah) levendig te houden en het onderzoek en onderwijs ervan te stimuleren.
Tijdens het Belgisch voorzitterschap vonden twee plenaire sessies plaats, in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap in Mechelen en in samenwerking met de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap in Luik. Tijdens deze sessies werd een aangepast beleid ontwikkeld voor de herdoopte organisatie en werden richtinggevende beslissingen genomen over onderwijs van de Holocaust, onderzoek naar de Killing Sites (“Shoah par balles”), toegang tot publieke en private archieven en organisatie van herinneringsdagen.
Het afgelopen jaar werd ook in België bijzondere aandacht geschonken aan de herinnering aan de Holocaust. Op 9 september erkende de Eerste Minister de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat voor de Jodenvervolging in België en in een unaniem aanvaarde resolutie nam de Belgische Senaat in januari eenzelfde standpunt in.
In Luik, Jamoigne en Antwerpen werden monumenten en gedenkplaten onthuld en in november werd in Mechelen het nieuwe museum Kazerne Dossin plechtig door de Koning ingehuldigd.
Onderzoek en onderwijs, monumenten en musea dragen niet alleen bij tot de kennis over de Shoah en over de omstandigheden en processen die hiertoe hebben geleid. Zij tonen ook aan dat tijdig verzet moet worden geboden tegen onverdraagzaamheid, racisme en antisemitisme.
Het voorbeeld van de “Rechtvaardigen onder de Naties” toont ook aan dat, zelfs in de meest sombere omstandigheden, het mogelijk is om weerstand te bieden en vooral geen meeloper te zijn. De “Rechtvaardigen onder de Naties” hebben zich steeds principieel opgesteld en hebben op gevaar van eigen leven, het leven van anderen gered.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here