Internationale Vrouwendag: 8 maart

bloemenNaar aanleiding van de Internationale Vrouwendag die elk jaar op 8 maart plaatsvindt, kozen de Verenigde Naties (VN) voor de editie van 2013 het volgende thema: “Belofte maakt schuld: het is tijd om tot actie over te gaan en een eind te maken aan het geweld tegen vrouwen.” Ter gelegenheid hiervan zal het eerste lied van de VN “One Woman” op 8 maart op de radio te horen zijn.

Voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking is het vooral zaak de rechten van vrouwen te steunen en hun deelname aan het politieke en economische leven aan te moedigen. Hoe kunnen we bijdragen tot een billijke, rechtvaardige en duurzame ontwikkeling als 50% van de wereldbevolking niet dezelfde rechten of vooruitzichten heeft en nog steeds het voorwerp is van allerlei vormen van discriminatie?

Wereldwijd moeten meer dan 1.5 miljard mensen rondkomen met minder dan één dollar per dag en 70% daarvan zijn vrouwen. Voor de minister van Ontwikkelingssamenwerking Jean-Pascal Labille zou het een grote vergissing zijn te “aanvaarden dat de kwetsbaarheid van vrouwen een onvermijdelijk gevolg is van het zwakke niveau van de ontwikkeling van een land. Integendeel, we moeten deze logica omkeren: net door vrouwen meer rechten te geven (op de arbeidsmarkt, met betrekking tot huisvesting, gezondheid, onderwijs, etc.) zal een land zich ontwikkelen.”

Internationale vergelijkingen tonen inderdaad aan dat de armoedegraad, het onderwijsniveau van kinderen en bijgevolg de capaciteiten van een land om de uitdagingen waarvoor het staat te trotseren direct beïnvloed worden door de mate van investering in vrouwen. De Belgische Ontwikkelingssamenwerking waakt er voortaan over dat gelijkheid tussen mannen en vrouwen bevorderd wordt bij alle acties die ondernomen worden voor een land in ontwikkeling. Nu is het een kwestie om alle actoren op datzelfde spoor te zetten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here