Antwerps provinciehuis bijna klaar voor de sloop

Antwerps provinciehuisHet provinciebestuur moest deze beslissing nemen. Het torengebouw van 15 verdiepingen vertoont talloze gebreken: waterinsijpeling, energieverlies en brandveiligheid. Tussen 15 april en 30 mei verhuizen de diensten naar een tijdelijke locatie het PaS – Provinciehuis aan de Singel aan de Desguinlei. De deputatie en de gouverneur nemen begin juli hun intrek in het Parkhuis, de voormalige jeugdrechtbank aan de Koningin Elisabethlei nr. 18. Eind 2016 hoopt de provincie opnieuw haar intrek te nemen in een nieuw, modern en open provinciehuis.

Vochtprobleem bij dubbele beglazing

In 1969 werd gestart met de bouw van het Antwerpse provinciehuis aan de Koningin Elisabethlei. 45 jaar later kampt het gebouw echter met heel wat mankementen waardoor het gebouw moet gesloopt worden. Ludwig Caluwé, die 2 maanden geleden gedeputeerde werd voor patrimonium, beheert nu het project: “Ook het provinciebestuur betreurt dat het gebouw moet worden gesloopt. De voorbije jaren wezen verschillende studies uit dat verbouwen bijna evenveel geld zal kosten. Een nieuw, modern en ecologisch gebouw is op lange termijn een veel betere en rendabele investering. Nu dweilen we met de kraan open’

Torengebouw met talloze bouwkundige problemen

Door de slechte basisstructuur van het provinciegebouw loopt de energiefactuur hoog op. De slechte isolatie en de verouderde mazout stookinstallatie zorgen voor een energieprestatiecertificaat met een energiewaarde van 579. Daarnaast zijn er al meer dan 10 jaar vochtproblemen die het gebouw aantasten. Het vochtprobleem manifesteert zich niet alleen in ontsierende waterlekken, er is ook gevaar voor kortsluitingen en elektriciteitspannes. Het betonrot en het asbestprobleem zijn andere zeer belangrijke argumenten om het gebouw te slopen. Het provinciehuis voldoet ook niet aan de steeds strengere normen inzake brandveiligheid. “De laatste jaren werd het voor het provinciebestuur duidelijk dat het onverantwoord is om de provinciale diensten er nog langer in te huisvesten. We hebben hier een verantwoordelijkheid naar ons personeel en onze bezoekers” aldus Caluwé

Modern werken niet mogelijk in het oude provinciehuis

Bij de bouw van het provinciehuis kon men niet voorzien dat ICT en computers een ware revolutie zouden ontketenen . Voor een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening is echter een kwalitatieve ICT-infrastructuur onontbeerlijk. “Het provinciehuis is niet het toonbeeld van een modern kantoorgebouw: overal liggen ICT-aansluitingen en kabels. Daarnaast zijn de bureaus onderverdeeld in aparte lokalen waardoor ook de ruimte niet optimaal gebruikt wordt. Het provinciebestuur zal de bouw van een nieuw provinciehuis dan ook aangrijpen om een vooruitstrevende en efficiënte dienstverlening te introduceren. Met de verhuis naar de tijdelijke locatie nemen we hier al de eerste stappen.” vertelt Ludwig Caluwé.

Megaverhuis vanaf 15 april

Vanaf 15 april verhuizen de eerste provinciale diensten naar het PAS. Het PAS staat voor Provinciehuis Aan de Singel en is een gebouw dat de provincie tijdelijk huurt aan de Desguinlei nr 100. Meer dan 500 ambtenaren worden daar gehuisvest. De verhuis verloopt in 25 verhuisbewegingen. Het gaat om centrale provinciale diensten zoals vastgoed, cultuur en erfgoed, leefmilieu en waterbeleid, milieuvergunningen, ruimtelijke ordening, mobiliteit, dienst vrije tijd, gebiedsgericht beleid, … “Het PAS is vlakbij de huidige site waardoor het makkelijker is om bezoekers door te verwijzen. We hopen deze verhuisoperatie af te ronden tegen eind mei.” De gouverneur en de gedeputeerden trekken in de voormalige jeugdrechtbank aan de Koningin Elisabethlei 18. “Dit huis dopen we de komende jaren om naar het ‘Parkhuis’.” De provincie is ook bezig met de voorbereidingen voor de afbraak. Daar is vooral de zorgzaamheid en impact op de buurt een belangrijke factor. Hiervoor zoekt de provincie nog een aannemer.

Communicatie de komende maanden

De komende maanden plant de provincie nog verschillende acties om bezoekers op de hoogte te brengen van de nieuwe locaties. Eén daarvan is de Sfeernacht die op 22 maart van 18 tot 23 uur plaatsvindt. Inwoners kunnen dan een laatste keer het huidige gebouw bezoeken. www.sfeernacht.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here