Minister Grouwels bereikt akkoord met taxisector

taxi brussel

Brussel (redactie/mas) Deze namiddag heeft Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister van Vervoer, vergaderd met vertegenwoordigers van 2 taxiverenigingen naar aanleiding van de taximanifestatie van vandaag. De gedragscode voor taxichauffeurs blijft verplicht te ondertekenen door alle Brusselse taxichauffeurs.

Wel werd afgesproken om tegen 31 mei en na advies van het Raadgevend Comité voor het Taxibeleid:

–          Het aantal taxistandplaatsen gevoelig te verhogen. Hiermee werden de eerdere afspraken herbevestigd om het aantal taxistandplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen eind 2013 met 143 eenheden te verhogen tot zo’n 730-tal. Ook wordt een snelle oplossing gezocht voor de 10 geschrapte taxistandplaatsen aan het Centraal Station, weliswaar in overleg met de stad Brussel (de betrokken wegbeheerder).

–          Het dossier van de erkenning van de licentie als handelsfonds in tweede lezing aan de Brusselse regering voor te leggen.

–          Een systeem van permanente controle te bestuderen aan het drukke Zuidstation. Taxichauffeurs klagen dat zich misbruiken voordoen aan het Zuidstation: taxi’s zonder Brusselse vergunning, illegaal ronselen van klanten, enzovoort. Daarom wordt onderzocht of het mogelijk is om aan het Zuidstation permanente controles uit te voeren.

–          Een overleg met de gemeenten te organiseren over de eventuele invoering van gemeentelijke administratieve boetes om ongewenst gedrag van klanten te bestraffen (bijvoorbeeld dronken klanten die voor overlast zorgen, enzovoort).

–          Een rondetafel met lokale overheden en politiezones te organiseren omtrent:

o   het opladen en afzetten van klanten langs de openbare weg.

o   het fout parkeren van privévoertuigen op taxistandplaatsen. De taxichauffeurs vragen dat de politie strenger optreedt tegen deze foutparkeerders.

–          De federale overheid te bevragen omtrent het gebruik van eigen beddingen door taxichauffeurs, hetgeen momenteel enkel mogelijk is indien een speciaal verkeersbord dit expliciet toestaat. Het Gewest zal evenwel aan de federale overheid vragen om de federale wegcode aan te passen. In de toekomst zou het voor taxichauffeurs steeds mogelijk moeten worden om busbanen te gebruiken, tenzij er een uitdrukkelijk verbodsbord staat. Met andere woorden: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vraagt om de bestaande federale wegcode in verband met het gebruik van busbanen door taxivoertuigen gewoon om te keren.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here