Minister Vanhengel wil vrijstelling van successierechten op de gezinswoning

images (50)

Brussel (redactie/stats) “Het wordt dringend tijd om de vrijstelling te regelen van de successierechten op de gezinswoning voor de langstlevende partner”, kondigt Brussels minister Guy Vanhengel, bevoegd voor financiën en begroting aan. “Ik wil vermijden dat Brusselaars de eigen woning moeten verkopen om de successierechten te kunnen betalen. ”

In het Vlaams Gewest is de vrijstelling van de vererving van de gezinswoning voor de langstlevende partner reeds geregeld. In Wallonië niet. In het Brussels regeerakkoord staat een passage om deze maatregel ook in te voeren. Alleen is het in Brussel iets minder evident op financieel vlak.

Het Vlaams Gewest leeft vooral van dotaties van de federale staat en moet zelf maar voor 19,61 pct eigen inkomsten zorgen. Wallonië beschikt over 35,20 pct eigen inkomsten. Het Brussels Gewest moet het voor 50,01 pct met eigen inkomsten doen. Die hangen nauw samen met de vastgoedmarkt. Het Brussels Gewest is dus het meest geresponsabiliseerde Gewest van het land.  “Als we aan onze eigen inkomsten raken,  moeten we héél voorzichtig zijn en ervoor zorgen dat we het Gewest niet in moeilijkheden brengen” waarschuwt minister Vanhengel. “De vrijstelling voor de gezinswoning voor de langstlevende partner zou ons volgens de eerste ramingen een kleine 20 miljoen euro minder opbrengsten geven.

Een eenvoudig voorbeeld. Stel een koppel kocht samen een eigen woning die op het moment van het overlijden van één der partners een nettowaarde heeft van 500.000 euro. Er zijn geen andere activa. De overlevende partner erft de helft van de woning (hij is immers al eigenaar van de andere helft). Op dat bedrag van 250.000 EUR riskeert de overblijvende partner minstens  17.150 EUR successierechten te moeten betalen (zonder het in 2002 ingevoerde voordeeltarief zelfs 25.750 EUR).  Wie leeft van een klein pensioen en weinig liquide middelen heeft, heeft soms geen andere keuze dan de woning te verkopen om deze belasting te kunnen betalen.

“Zeker voor oude mensen is zoiets wraakroepend”, meent Guy Vanhengel,  “De vrijstelling zou dus een echte sociale maatregel zijn. En nu het steeds meer de goede weg opgaat met de financiën van het Gewest, moeten we ons kunnen veroorloven om deze verdrietbelasting uit te stellen tot de langstlevende partner ook is overleden.”

Vanhengel wil dit voorstel nog dit jaar regelen, zodat het van kracht zou kunnen worden op 1 januari 2014. De inkomsten vanuit de successierechten bedroegen in  2012 334,4 miljoen euro.

Ter herinnering: in 2002, heeft minister Vanhengel, bij de vererving van de gezinswoning, een voorkeurtarief ingevoerd voor echtgenoten/partners en de erfgenamen in rechte lijn. Deze regeling is voordeliger dan deze in Vlaanderen, in die zin dat ze ook geldt voor de (klein)kinderen, daar waar de Vlaamse vrijstelling enkel geldt tussen partners.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here