Groepsfoto van het nieuwe stadsbestuur Aalst.

groepsfoto cbs

Aalst (redactie/mas) Het nieuwe stadsbestuur van Aalst. Eén burgemeester, acht schepenen, één OCMW-voorzitter. Ontdek hun bevoegdheden.

Christoph D’Haese, N-VA, burgemeester (N-VA)
Politie, brandweer, algemene coördinatie en administratie, financiën, geïntegreerd drugbeleid, stadspromotie en communicatie, juridische zaken en informatica. (onder midden, roze/paarse das)

Ilse Uyttersprot, CD&V, eerste schepen (CD&V)
Sport, cultuur, evenementen, vrije tijd en facility. (derde van links onder)

Karim Van Overmeire, N-VA, tweede schepen (N-VA)
Onderwijs, bibliotheek, Europese en internationale samenwerking, erfgoed,
vreemdelingenzaken, inburgering en Vlaams karakter. (tweede van links onder)

Ann Van de Steen, sp.a, derde schepen (SP.A)
Openbare werken en stadsvernieuwing, energie en patrimonium (regie der gebouwen). (tweede van rechts onder)

Mia De Brouwer, N-VA, vierde schepen (N-VA)
Burgerlijke Stand en bevolking, senioren en toerisme. (rechts onder)

Iwein De Koninck, CD&V, vijfde schepen (CD&V)
Leefmilieu, jeugd, gezin en kinderopvang, kerkfabrieken. (tweede links boven)

Dylan Casaer, sp.a, zesde schepen (SP.A)
Personeel, mobiliteit en welzijn. (midden boven)

Caroline Verdoodt, N-VA, zevende schepen (N-VA)
Ruimtelijke ordening en gebiedsgerichte werking. (links onder)

Paul Stockman, CD&V, achtste schepen (CD&V)
Lokale economie en foren, landbouw, sociale economie. (boven tweede rechts)

Sarah Smeyers, N-VA, negende schepen (N-VA)                                             (van rechtswege toegevoegd) OCMW-voorzitter, sociale zaken en wonen. (boven rechts)

Waarnemend Stadssecretaris Reginald Van Hecke (boven links).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here