Vlaamse bedrijven investeren fors in kaaimuren en binnenvaart

Steeds meer Vlaamse bedrijven bouwen een kaaimuur om hun goederen over de binnenwateren te vervoeren. Sinds de invoering van de regeling voor publiek-private samenwerking worden per jaar zowat acht nieuwe kaaimuren gerealiseerd. Daarmee verstevigt de binnenvaart aanzienlijk zijn plaats in de logistieke mix.

Voor de binnenvaart betekenen kaaimuren zowat hetzelfde als op- en afritten voor een snelweg. De Vlaamse overheid heeft daarom sinds 1998 samen met de private sector een kaaimurenprogramma uitgewerkt. Binnen dat programma, dat met de goedkeuring van Europa tot minstens 2010 loopt, kunnen bedrijven een tussenkomst genieten die tot de helft van de projectkost kan oplopen, mits ze een bepaald trafiekvolume garanderen. Die aanpak blijkt duidelijk vruchten af te werpen: op dit ogenblik zijn er al 51 kades in bedrijf en aan twaalf andere wordt er volop gebouwd. Dat betekent dat er sinds 1998 gemiddeld acht kaaimuren per jaar gerealiseerd zijn. En met een wachtlijst van nog eens 57 goedgekeurde projecten, lijkt daar niet meteen verandering in te komen.

Onder meer dankzij het kaaimurenprogramma kende de binnenvaart de voorbije jaren een aanzienlijke groei. In 2005 realiseerde de binnenvaart liefst 57 procent meer tonkilometer (=het vervoer van één ton over een afstand van één kilometer) dan tien jaar geleden. Bovendien verankert de binnenvaart zich meer en meer in de Vlaamse economie. Naast de structurele groei van het vervoerde volume, nam namelijk ook het aantal ladingen en lossingen fors toe. Dat wijst erop dat de binnenschepen meer bedrijven bereiken, terwijl uit
detailanalyse ook blijkt dat alsmaar meer afgewerkte producten via de binnenvaart worden vervoerd.

Zowel uit maatschappelijk als uit economisch oogpunt is het echter nodig om de groei van de meest milieuvriendelijke en energiezuinige vervoersmodaliteit te bestendigen. Zo stelde de Europese Commissie recent haar Naiades-plan voor, waarin het de lidstaten vroeg om de binnenvaart verder te stimuleren met het oog op de congestieproblemen op de weg. Promotie Binnenvaart Vlaanderen hoopt dan ook dat de Vlaamse regering blijft werk maken van een nieuw elan om de binnenvaart nog beter op de toekomst voor te bereiden.

Promotie Binnenvaart Vlaanderen is een onafhankelijke vzw die de verschillende spelers vertegenwoordigt die betrokken zijn bij het (recreatief en professioneel) vervoer over de Vlaamse binnenwateren. In BinnenVaart, het tweemaandelijks magazine van Promotie Binnenvaart Vlaanderen, vindt u een nieuwe overzichtskaart van alle kaaimuren, achtergrondinformatie over de invloed van het PPS-programma op de trafiekcijfers en een redactioneel over het Najades-plan. Download het nieuwe aprilnummer op www.binnenvaart.be, waar u meteen ook een gratis abonnement kunt aanvragen op dit sectorblad.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here