Opleiding eredienstbesturen

De Oost-Vlaamse Bestuursacademie organiseert een opleiding voor erkende eredienstbesturen. De regelgeving in het kader van de organisatie en werking van de lokale gemeenschappen van de zes erkende erediensten werd gemoderniseerd en gestroomlijnd. De rol van de eredienstbesturen zelf, van de gemeenten en provincies die financieel bijdragen in de kosten, van de gouverneur en van de Vlaamse minister van Binnenlands bestuur die administratief toezicht uitoefenen, is herwerkt. Daarom stelde de Oost-Vlaamse Bestuursacademie een modulair vormingsprogramma samen. Zo kunnen vertegenwoordigers van eredienstbesturen en betrokken gemeenteambtenaren kennis maken met de praktische gevolgen van het nieuwe decreet. Tegelijk maakt men kennis met een aantal thema's die een belangrijke rol spelen in de werking van het eredienstbestuur.

E werd een modulair vormingsprogramma van zes halve dagen opgebouwd rond: Organisatie, beheer en toezicht. Patrimoniumbeheer. Overheidsopdrachten. Monumentenzorg. Toezicht, motivering en notulering Deskundigen werden aangetrokken als docenten. Het programma van zes dagdelen wordt tweemaal aangeboden. De eerste reeks ging van start op 13 maart. Inschrijven nog mogelijk. Voor de tweede reeks op zaterdagvoormiddag kan nog ingeschreven worden. Ze gaat van start op 29 april en loopt tot eind mei, telkens van 9 tot 12.30 uur in het auditorium De Schelde in het PAC 'Het Zuid', Wilsonplein 2, 9000 Gent. Men kan het volledige programma volgen of één of meerdere modules.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 50 EUR voor het volledige programma. In deze prijs zijn koffiepauze en documentatie inbegrepen. Voor inschrijvingen en informatie kan men terecht bij de Oost-Vlaamse Bestuursacademie op volgend adres: Nederpolder 26, 9000 Gent. Contact: Annick Detremmerie. Tel 09 267 82 20. Website: (http://www.oost-vlaanderen.be/gov)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here