Hulp aan illegalen: mag da? Ja, da mag!

Vlamingen die illegalen helpen met eten, drinken of onderdak zijn geen criminelen en kunnen hiervoor niet gestraft worden. De vzw Vluchtelngenwerk Antwerpen (de vroegere Haven vzw: een koepel van verschillende vluchtelingenorganisaties in Antwerpen) en 10 bekende Vlamingen reageren daarmee op de uitspraken van Minister Dewael die suggereerde dat illegalen helpen in strijd is met de wet. De campagne kreeg de naam: "Hulp aan illegalen: mag da? Ja, da mag."

Heel wat goed menende mensen helpen dagelijks 'illegalen' (of 'mensen zonder wettig verblijf'): als vrijwilliger in vluchtelingenwerkingen, in een buurtcomité ter ondersteuning van een uitgeprocedeerde familie, als hulp bij huiswerkbegeleiding of integratie, of gewoon door het geven van soep of kleren aan mensen zonder papieren. Is al die solidariteit en hulp nu plots een misdaad? Nee dus.

Een getuigenis.

Sara kwam zes jaar geleden van Iran naar Europa om de proceskosten bijeen te werken voor haar man, die in de gevangenis vloog wegens een te kritisch artikel over het Iranese regime. Ze diende een asielaanvraag in, maar is ondertussen uitgeprocedeerd.

Toch hoopt ze op een positief antwoord op haar aanvraag voor artikel 9.3 omdat ze hier al zo lang verblijft en goed ingeburgerd is. Ze spreekt ontzettend goed Nederlands, speelt toneel, doet vrijwilligerswerk bij Bond Zonder Naam, studeert voor sociale tolk – in Iran was ze namelijk tolk Frans-Engels. Haar twee kinderen gaan hier naar school, praten beter Nederlands dan Farsi.

Ondertussen poetst Sara elke maand 300 zwarte euro's bij elkaar en krijgt ze 97 euro van twee Antwerpse organisaties Bond Zonder Naam en Vluchtelingendienst CAW De Mare. De rest haalt ze bij voedsel- en kledingbanken. "Ik koop niets voor mezelf, alles is voor de kinderen. Ik wil dat ze de kansen grijpen die ze hier hebben, dat ze een goede opleiding krijgen." De laatste keer dat ze haar huur niet op tijd kon betalen, kon ze gelukkig van enkele medestudenten in haar tolkenklas 50 euro lenen. Een hulpverlener tekende indertijd haar huurcontract en stelde de huisbaas gerust dat Sara geen last zou berokken.

Het voortdurend overleven geeft zware stresssymptomen. Sara heeft nachtmerries over Iran en haar schoonfamilie. Ze ligt uren naar het plafond te staren. Als tolk en econoom van opleiding stort ze zich gemotiveerd en getalenteerd op haar tolkenexamen Nederlands-Farsi, maar ze slaagt er niet in zich te concentreren. Ze heeft rode jeukende plekken van de stress, sukkelt met een hoge cholesterol. "Ik ben zo moe, zo moe. Ik heb geen energie meer en voel de vermoeidheid altijd maar groter worden. Ik voel me als een band die plat gaat." Maar teruggaan gaat niet. "Als alleenstaande vrouw ben ik niet welkom in Iran en bij mijn (schoon)familie. Ze hebben me verstoten en werk is er niet voor een alleenstaande moeder."

Stuur een kaart.

De Antwerpse vzw wil met haar campagne met kaarten aantonen dat Vlamingen het hart op de juiste plaats hebben en streven naar een menselijker vreemdelingenbeleid.

Tien bekende Vlamingen wilden peter of meter van de campagne worden. Ze staan elk op een briefkaart, onder de slogan 'Hulp aan 'illegalen': mag da? Ja, da mag!' De peters en meters zijn presentatrice Geena Lisa, muzikanten Coco Jr., Axl Peleman, Kaye Styles en Johannes Verschaeve, acteurs Dirk Tuypens, Noureddine Farihi, Marleen Merckx en Adriaan Van den Hoof en stand-up comedian Nigel Williams.

De boodschap is duidelijk en wordt ook op de achterkant van de kaarten herhaald:

1. Vlamingen die anderen helpen zijn geen misdadigers.

Volgens artikel 77 van de vreemdelingenwet is humanitaire hulp aan mensen zonder wettig verblijf niet strafbaar. Vluchtelingenwerk Antwerpen wil dat de minister dan ook stopt burgers die mensen ter hulp schieten en hebben het hart op de juiste plaats als misdadigers af te schilderen.

2. Wij willen geen 'verklikkersmaatschappij'.

Daarnaast roept Vluchtelingenwerk Antwerpen op om zich te verzetten tegen een verklikkersmaatschappij. Mensen moeten weten dat zij niet aangespoord of verplicht worden om mensen zonder wettig verblijf aan te geven bij de politie of overheid.

3. Naar een meer ruimhartig asiel- en migratiebeleid.

Het beleid rond illegalen kuist nu vooral de problemen op: meer mensen zonder wettig verblijf oppakken, meer mensen vastzetten in gesloten centra en meer gesloten centra uitbouwen, meer mensen gedwongen naar hun thuisland terugsturen", klinkt het. "Wij willen dit beleid meer in een andere richting duwen. Veel van die mensen zonder wettig verblijf kúnnen – om administratieve en humanitaire redenen – zelfs helemaal niet terug naar hun thuisland."

4. Werk maken van ontwikkeling.

Asiel en illegaliteit zullen niet ophouden, als er niets gedaan wordt aan de redenen waarom mensen hun thuisland ontvluchten. Er moet eindelijk werk gemaakt worden van ontwikkeling in de thuislanden. www.hulporganisatie.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here