Reactie BVBO over het voorstel van de korpschef Hasseltse politie

De beroepsfederatie van bewakingsondernemingen (BVBO) heeft met verbazing kennis genomen van het voorstel van de korpschef van de Hasseltse politie om de politie te versterken met vrijwilligers.

De korpschef van Hasselt bracht het argument aan van het steeds uitdeinend takenpakket van de politie en verwijst naar de budgettaire moeilijkheden.

Reeds jaren pleit de BVBO om, via het kerntakendebat en permanent overleg met de voogdijminister, te kunnen deelnemen aan het publieke veiligheidsgebeuren.

Op vele plaatsen en al lang doet de federale en lokale politie een beroep op de diensten van de erkende bewakingsondernemingen voor zover de strikte sectorwetgeving dit toelaat. Dit gebeurt overigens steeds met wettig opgeleide, grondig gescreende en ervaren bewakingsagenten.

Wij wensen er op te wijzen dat om een voltijdse 24/24 opdracht te vervullen bij de politie, 8 effectieven nodig zijn en bij de private bewakingsondernemingen 4,8.

Het is de politiecommissaris van Hasselt wellicht ontgaan dat de brandweervrijwilligers ook niet gratis zijn en hun taak op generlei wijze de privacy van de medeburgers aantast. Daarenboven gaat vrijwilligheid niet goed samen met flexibiliteit.

Het is in een periode van groeiende werkloosheid onredelijk werkenden een tweede “vrijwillige job” aan te bieden i.p.v. beroep te doen op een volwaardige en reguliere werknemer uit een bewakingsonderneming.

Wij herhalen onze wens om samen met de betrokken overheden en sociale partners alle vormen van samenwerking met de politiediensten te bespreken.

Wij hopen dat na 14 oktober mevrouw de Minister dit pre-electectorale proefballonnetje zal doorprikken zegt het BVBO – APEG

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here