Lijstduwers 14/10: Maarten Blommaert (N-VA)

Aalst (redactie/mas) Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Maarten Blommaert al een hele weg afgelegd. De cirkel lijkt nu rond. Hij is lijstduwer bij de Vlaams-Nationalisten, waar het ooit begon, als zoon van oud-schepen Antoon Blommaert en gewezen provincieraadslid zaliger Mieke De Schepper.

Maarten Blommaert is gedelegeerd bestuurder van het bedrijf ABLO Blommaert en was tot zijn kandidatuurstelling voorzitter van UNIZO Aalst. Het economische luik van het programma en de rechtlijnige houding van N-VA gaven de doorslag bij zijn beslissing.

Zijn keuze voor N-VA, hoeft volgens Blommaert dus ook niet te verbazen: “Zowel op Vlaams als op Belgisch niveau is N-VA de enige partij die geloofwaardig de kaart van de ondernemende en werkende Vlaming trekt. De drie traditionele partijen hebben op dat vlak elk vertrouwen verloren, door maatregelen te nemen die werkgevers, zelfstandigen en tweeverdieners de facto bestraffen. N-VA is voor mij het enige alternatief.”

Geen onbekende

Maarten is geen onbekende in de Aalsterse politiek. Van 1994 tot 2006 zetelde hij al in de gemeenteraad. Daarna heeft hij zijn politieke interesse even opzij gezet voor zijn andere passie, het ondernemerschap. Die twee wil hij nu combineren: “De Aalsterse ondernemers, handelaars en middenstanders zijn vandaag ondervertegenwoordigd in de lokale politiek. De economie is de motor van een bloeiende en bruisende stad.”

Blommaert zou na de verkiezingen dan ook graag de stem van de Aalsterse ondernemers in de gemeenteraad vertolken: “Net als de vele ondernemers wil ik in Aalst eindelijk vooruitgang en verandering zien. Ik hoor overal veel beloftes, maar zie tot vandaag maar één partij die de dag na de verkiezingen ook doet wat ze de dag voordien nog beloofde en dat is de N-VA.”

Als zoon van Antoon Blommaert (oud Volksunie-schepen) en wijlen Mieke De Schepper (oud Volksunie gemeenteraadslid en provincieraadslid) komt hij uit een echt Vlaams nest. Blommaert: “Mijn eerste slogan als 20-jarige jongen was “Uw Vlaams gelaat in de gemeenteraad”. Die Vlaamse reflex zit er bij mij ingebakken en loopt als een constante door al mijn politieke ideeën. N-VA wil bevoegdheden en verantwoordelijkheden leggen op het niveau waar die het meest efficiënt ten dienste van de bevolking kunnen worden ingezet. Dat zijn de gemeente, Vlaanderen en Europa.”

De kracht van verandering

N-VA is zeer blij met de komst van Maarten Blommaert. Lijsttrekker Christoph D’Haese: “Dat we Maarten hebben kunnen overtuigen om lid te worden van onze partij is het beste bewijs dat de ondernemende en de hardwerkende Aalstenaars zich inhoudelijk in ons programma terugvinden. Een ondernemer die vanuit de dagelijkse praktijk goed weet wat er in Aalst moet veranderen om de lokale economie en het ondernemerschap te stimuleren, is voor N-VA een grote meerwaarde. Met Maarten erbij tonen we eens te meer dat N-VA Aalst gaat voor de kracht van verandering.”

Een slogan van verandering die Maarten vertaalde naar Aalst met “Aalst moet  Oilsjt blijven”. Op het eerste gezicht een contradictio in terminis, maar voor echte Aalstenaars moet het duidelijk zijn. Maarten haalde er het nationale nieuws mee.

U vindt Maarten Blommaert als lijstduwer op de N-VA lijst, laatste in de derde kolom.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here