CL-VLD: Chris Dreesen gaat voor een veilig Haaltert

Tijdens het debat van de partijvoorzitters van zondagavond op VRT is het probleem “veiligheid” dikwijls ter sprake gekomen. Hierbij was het duidelijk dat er geen pasklaar antwoord voor is. Voor de ene mag meer blauw op straat, voor de andere is een strenger justitieapparaat nodig.

Chris Dreesen wil als kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen voor Centrumlijst-VLD zich volledig inzetten voor de veiligheid in Groot-Haaltert. Veiligheid en zeker het veiligheidsgevoel is een recht voor alle inwoners uit Groot-Haaltert.

Na verschillende inbraken in onze wijk ben ik met enkele buren overgegaan tot het oprichten van het BIN “de Kouter”. Het BIN heeft reeds in omliggende gemeenten zijn nut bewezen. De wisselwerking van informatie tussen een sociaal netwerk van medeburgers en de politie, doet de criminaliteitscijfers gevoelig dalen, zegt Chris Dreesen. Zo hebben we deze week samen met burgemeester Roger Coppens en korpschef Roland Huyghe een BIN-verbintenis aangegaan.

Bin de Kouter is werkzaam in de wijk Middelkouter met als straten: Middelkouter, Melkkouter en Fonteinstraat.

Bin Veilig Groen bestaat uit de Groeneweg, Kouterstraat, Bremtstraat en Haagstraat.

Coördinatoren Chris Dreesen voor BIN ”de Kouter“ en Johnny Mertens voor ”Veilig Groen”

Wat is een BIN – Buurt Informatie Netwerk?

Door een snelle uitwisseling van informatie kunnen meldingen over mogelijke criminaliteit worden verspreid en kan criminaliteit voorkomen worden. Als een inwoner de politie verwittigt van een verdacht voertuig of handeling kan de politie oordelen om het BIN in werking te zetten. Mensen uit de buurt die zich reeds opgaven voor het BIN worden dan zeer snel en gelijktijdig verwittigd via een telefooncentrale. Deze mensen doen dan allemaal een aantal afgesproken taken: de lichten aan in de tuin en in huis, de deuren goed op slot, uitkijken naar verdachte handelingen of voertuigen in de straat en eventueel de politie verwittigen als ze meer informatie kunnen geven. Na de actie krijgen ze nog een bericht van de centrale met het resultaat.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here