Nieuwbouw moet zuurstof geven aan Academie voor Beeldende Kunsten

Aalst (redactie/mas) De stad voorziet een uitbreiding van 2100 vierkante meter op de speelplaats van de Academie voor Beeldende Kunsten. Deze nieuwe vleugel zal de school meer ademruimte geven. De Academie moet wegens plaatsgebrek al drie jaar leerlingen weigeren in de populaire richtingen Audiovisuele Vorming en Toegepaste Beeldende Kunst. Dankzij de nieuwbouw raakt dit probleem opgelost. 

De Academie voor Beeldende Kunsten bestaat sinds 1805. Op de huidige site, op de Capucienenlaan, in het vroegere stedelijk zwembad, bevinden zich in feite 2 scholen: voltijds kunstsecundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs. De Academie is één van de oudste academies van Vlaanderen en behoort ook tot de 10 grootste. De stad is de inrichtende macht van beide scholen.

Kunstonderwijs is het kleine broertje binnen het secundair onderwijs. Met amper 6% van de scholierenpopulatie behoort het tot een kleine, maar zeer specifieke minderheid. In Vlaanderen bestaan vandaag de dag 13 homogene kunstscholen: de Academie van Aalst is daarvan de enige in de regio tussen Gent en Brussel. Dankzij de Academie heb je in Aalst als scholier het meest volledige studieaanbod. Naast het algemeen secundair onderwijs, het technisch en beroepsonderwijs, biedt het kunstonderwijs immers 5 extra studierichtingen aan:
– Architecturale en Binnenhuiskunst (5de+6de middelbaar)
– Audiovisuele Vorming (3de tem 6de middelbaar)
– Beeldende en Architecturale Kunsten (3de+4de middelbaar)
– Toegepaste Beeldende Kunst (5de+ 6de middelbaar)
– Vrije Beeldende Kunst (5de+ 6de middelbaar)

Daarnaast biedt het deeltijds kunstonderwijs een ruime waaier aan ateliers voor kinderen, jongeren en volwassenen aan.

De Academie is stilaan slachtoffer van haar eigen succes en kampt met plaatsgebrek. Door het groot aantal leerlingen is de infrastructuur vandaag zeer zwaar belast: 160 à 190 leerlingen voor het dagonderwijs en 1100 à 1200 leerlingen voor het deeltijds onderwijs volgen les van maandag tot
zaterdag van 8.30 tot 21.30 uur. De leerlingen van het kunstsecundair hebben dan ook weinig ademruimte. Het aantal theorielokalen is beperkt en enkele van de meest geliefde ateliers kunnen wegens plaatsgebrek niet meer uitgebreid worden. Zo is er 3 jaar geleden noodgedwongen een maximum leerlingenaantal ingesteld voor de twee erg populaire afdelingen: Audiovisuele Vorming en Toegepaste Beeldende Kunst. De school moet elk jaar opnieuw leerlingen weigeren. Daarnaast probeert de directie de leerlingendruk wat te spreiden door creatief om te springen met de
uurroosters. Zo wordt er zelfs lesgegeven op woensdagnamiddag om de beschikbare ruimte maximaal te benutten. De kleine refter werd opgeofferd en herbestemd tot een opnamestudio.

De infrastructuur botst op haar grenzen, om dit probleem op te lossen zal de stad een nieuwe vleugel bouwen op de speelplaats van de Academie langs de zijde van de Nieuwbeekstraat. De stad kan hiervoor rekenen op subsidies van Agion, het agentschap voor infrastructuur van schoolgebouwen van de Vlaamse overheid. De stad staat al sinds 2004 op de wachtlijst voor deze subsidies en kreeg in 2011 groen licht. Concreet betekent dit dat 60 procent van het nieuwe schoolgebouw gesubsidieerd wordt door Vlaanderen, 40 procent wordt bekostigd met eigen stadsmiddelen. Intussen is er in
opdracht van het college van burgemeester en schepenen een ontwerp opgemaakt door de stadsdiensten na overleg met de vakleraars en directie. Dit ontwerp biedt een structurele oplossing voor de prangende capaciteits- en ruimteproblemen. De ateliers fotografie & videofilmkunst en vrije
grafiek krijgen een nieuwe stek aangepast aan hun specifieke noden. Het beeldhouwatelier wordt ruimer. Daarnaast komt er ook nog een bibliotheek, een multifunctionele ruimte voor 100 personen, een refter, een leraarskamer en vijf extra klaslokalen. De stadsdiensten leggen de laatste hand aan het bouwdossier. Om de subsidies van Agion te ontvangen moet het volledige dossier immers ingediend zijn tegen eind van dit jaar. De effectieve werken zullen wellicht starten in het najaar van 2013 en dan zou de nieuwe vleugel klaar zijn tegen de start van het schooljaar in september 2015.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here