Chaos bij financiën duurt voort

Patrick De Groote haalde in de Kamer zwaar uit naar minister Reynders die er maar niet in slaagt de verwerking van de belastingaangiften vlot te organiseren. Nadat het taxatiekantoor van Antwerpen liet weten dat het onmogelijk alle aangiften kan verwerken tegen 30 juni, bleek dat ook de kantoren in Gent, Mechelen, Brussel, ? met grote achterstand kampen.

Deze achterstand heeft niets te maken met een te beperkt aantal ambtenaren of het gebrek aan motivatie, maar alles met een opeenstapeling van technische problemen. Nochtans was het nieuwe aangifteformulier net ingevoerd om de hele verwerking vlotter te laten verlopen!

Patrick De Groote voegde nog een probleem toe aan de lange lijst die reeds gekend was. Deze zoveelste tekortkoming van het systeem heeft betrekking op een foute verrekening van de voorafbetalingen door daartoe verplichte belastingplichtigen. Deze fout zal moeten worden rechtgezet en dit vergt extra tijd en extra inspanningen waardoor de achterstand enkel groter wordt. Bovendien zal het personeel dat moet worden vrijgemaakt om de opeenstapeling van fouten weer recht te zetten, niet beschikbaar zijn om belastingplichtigen bij te staan bij het invullen van hun aanslagformulier. Daarom dringt De Groote nu reeds aan op het verschuiven van de uiterste datum van indiening.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here