Alternatieven voor Proton mogen marges niet aantasten

Met de (logische) afschaffing van Proton in 2014 pleit UNIZO voor een volwaardig alternatief voor betalingen van kleine bedragen. Bancontact/Mister Cash komt nu als eerste met een verlaagd tarief dat elektronische betalingen voor aankopen onder de 10 euro moet stimuleren. UNIZO is tevreden over de ontwikkeling maar nuanceert de berichtgeving als zouden handelaars die nog steeds een extra kost aanrekenen niet zo ‘klantvriendelijk’ zijn. “Een tariefverlaging voor kleine Bancontact-betalingen is immers positief, maar het blijft een hogere kost voor ondernemers – zoals bakkers en slagers – die nu vaak uitsluitend beroep doen op de protondienst.“ Volgens UNIZO moet elk alternatief rekening houden met zowel het gebruiksgemak als de kostprijs van de betalingen voor de consument en de handelaar. Overigens toont onderzoek van UNIZO aan dat het doorrekenen van kosten minder gebeurt dan men algemeen stelt. Uit een rondvraag blijkt dat 80% van de bakkers geen extra kosten aanrekent op Bancontact-betalingen, ook al wegen de kosten van elektronisch betalen zwaar door op hun marge. Bij 366 horeca-zaken geeft 94% aan geen extra kosten aan te rekenen.

UNIZO steunt de promotie van elektronisch betalen. Het is een veilig, snel en gebruiksvriendelijk betaalmiddel. Maar UNIZO merkt tegelijkertijd dat de markt nog niet voldoende inspeelt op specifieke noden van bepaalde sectoren. De ondernemersorganisatie dringt er dan ook op aan om in overleg met de banken en betalingdienstaanbieders concrete oplossingen uit te werken, zowel voor kleine als voor andere bedragen, die rekening houden met sectorspecifieke bekommernissen. Ook voor wat betreft de aankondiging van Bancontact/Mister Cash om in te spelen op nieuwe evoluties, is UNIZO zeker bereid hieraan mee te werken.

Overheid moet elektronische betalingen fiscaal stimuleren

UNIZO verwacht ook van de overheid dat investeringen die handelaars doen om elektronisch betalen te promoten, fiscaal moeten beloond worden. Een overheidsbeleid dat meewerkt aan het terugdringen van winkelcriminaliteit, door winkelinvesteringen in terminals en transactiekosten fiscaal extra te belonen, kan een belangrijke stap zijn. De betrokken partijen waaronder de bank- en winkelsector hebben recent samen die vraag gesteld aan de overheid.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here