Open VLD Gent wil een humaan maar correct integratiebeleid.

Aalst. (redactie/mas)  “Gent is een sociale en gastvrije stad, waar iedereen welkom is om te wonen en te werken. Een humaan en correct beleid is een verhaal van rechten en van plichten. Correct tegenover de nieuwkomer, tegenover u én tegenover ons eigen sociale systeem,” aldus lijsttrekker Mathias De Clercq.

Open Vld heeft de laatste jaren prioriteit gemaakt van de strijd tegen asociaal gedrag. Overlast werd kordaat aangepakt. “Zo zijn we de strijd aangegaan tegen domiciliefraude,” zegt schepen van Burgerzaken Catharina Segers (gemeente- en provincieraadskandidaat). “Er werden duidelijke afspraken gemaakt en er wordt nauwer samengewerkt met politie voor een woonstvaststelling. Er werd ook een lijst van 196 huizen met tien of meer bewoners gecontroleerd, wat leidde tot tientallen ‘ambtshalve afschrijvingen’. Die lijst past in het actieplan voor vijf probleemwijken waar de strijd tegen diverse vormen van overlast maar ook illegale economie en fraude wordt opgevoerd.”

Er is strenger toegezien op het verkrijgen van verblijfsdocumenten op basis van valse arbeidscontracten en nepzelfstandigen. Er bestaat nu een lijst met ‘verdachte vennootschappen’. Ook valsheden of fraude in identiteits- en verblijfsdocumenten van nieuwe EU-burgers werd aangepakt door de aanstelling van een eerste substituut door de procureur des Konings, die deze problematiek specifiek behandeld. Huwelijksaanvragen worden dankzij onze liberale schepen zorgvuldig onderzocht, en geweigerd indien het slechts de bedoeling is om er een verblijfsvergunning door te verkrijgen.

Het stadsbestuur moet, samen met de Europese Unie, en de federale en Vlaamse regering, verder werk maken van een gericht asiel- en migratiebeleid dat de instroom onder controle brengt en duidelijke voorwaarden oplegt aan wie zich hier wil komen vestigen.

Het strikt leefloonbeleid binnen het OCMW moeten worden verder gezet en de inspectie- en controlecel om misbruiken van ons sociaal systeem op te sporen moet worden uitgebreid. Inzet op taalcursussen en verdere begeleiding door straathoekwerk, woonwinkel, integratiedienst en particuliere organisaties is onontbeerlijk. Open Vld Gent wil immers dat mensen die geen of nauwelijks kansen hebben gekregen, maar die wel willen grijpen, geholpen worden om een toekomst op te bouwen in onze stad.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here