Stad Aalst wil werkgroep rond invulling eigen beschikbare bedrijfsruimte.

Aalst. (redactie/mas) Binnenkort komt er heel wat ruimte vrij binnen de bedrijfscentra die de stad Aalst in haar patrimonium heeft. De stad wil deze opportuniteit aangrijpen om via een werkgroep de mogelijkheden naar invulling te onderzoeken. Schepen Van de Steen benadrukt het tijdelijk karakter van de invulling.

Schepen Ann Van de Steen (sp.a) en gemeenteraadslid Sam Van de Putte (sp.a) zijn deze piste wel genegen. Ook de jeugddienst is al langer op zoek naar ruimtes voor de jeugd. Zo weten we dat bijvoorbeeld de Rockschool die op zoek is naar repetitieruimte. Ook heel wat andere jonge bands stellen regelmatig die vraag. Zij wijken nu noodgedwongen uit naar andere steden zoals Gent.

“Heel wat jonge creatieve groepen kruipen nu samen in garageboxen of op zolderkamers met de nodige geluidsoverlast voor de buren als gevolg. Het is sinds 2005 geleden dat er in Aalst een degelijke repetitieruimte is bijgekomen. Al jaren zoekt de jeugddienst zonder resultaat naar bijkomende plaatsen. Eindelijk kunnen we een antwoorden bieden op de
vraag van Aalsterse creatieve talenten” zegt Sam.

Op basis van bovenstaande feiten stellen Ann en Sam voor om een werkgroep op te starten met vertegenwoordigers van de dienst Gebouwen, Patrimonium, Jeugd en de dienst Zaalverhuur, enz. De bedoeling van de werkgroep is om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de beschikbare oppervlaktes / ruimtes zo zinvol mogelijk invulling te
geven.

Schepen Ann Van de Steen (sp.a) : “de ruimtes zijn geschikt en kunnen vrij snel beschikbaar gesteld worden voor bijvoorbeeld repetitieruimte voor jongeren, vergaderlokalen voor het verenigingsleven, andere privé-initiatieven, enz. De werkgroep zal worden samengeroepen vanuit de Dienst Openbare Werken – sectie gebouwen en zal een advies geven aan het
college van Burgemeester en schepenen”

“Als stadsbestuur geven we hiermee ook het goede voorbeeld door beschikbare bedrijfsruimte zinvolle invulling te geven in plaats van ze te laten leegstaan” besluiten Ann en Sam.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here