Tijd voor de oogst, maar niet voor berusting

Nieuwjaarsrecepties van openbare diensten zijn meestal aangelegenheden waar de oude garde verzamelt met een goed glas in de hand en waar prominenten zich laten zien. Aangezien Gent een eigenzinnige maar ook een dynamische stad is was de Raadszaal van het Gentse stadhuis donderdagavond niet gevuld met notabelen maar met een dynamisch ambtenarenkorps. Door het nieuwe gemeentedecreet kregen de steden op 1 januari een nieuwe dynamiek die grote steden de nodige instrumenten geeft om een dynamisch en zelfstandiger beleid te voeren. Gent spreekt in termen van management en klanttevredenheid en start binnenkort met klachtenmanagement en een intern controlesysteem. Toch primeert de communicatie naar de burger door initiatieven zoals de gebiedsgerichte werking die perfect inhaken op de reguliere administratie.

Het ligt in de eigenzinnige aard van de Gentenaren om koppig door te doen en dus niet te wachten met belangrijke dossiers. Liever dan met zich met een grote glimlach te profileren met het oog op verkiezingen maakt het bestuur werk van zes zware dossiers die het aanschijn van Gent grondig zullen wijzigen. De modernisering van het Sint Pietersstation en omgeving. De bouw van een nieuw voetbalstadion, De ontwikkeling van de site van Flanders Expo. De expansie van de haven met een nieuwe zeesluis De ontsluiting van de oude voorhaven en de oude dokken. En ten slotte de cultuursite aan de Waalse Krook. Ondertussen gaat de renovatie van de 19-eeuwse gordel onverminderd door.

Gent werkt bovendien aan hoog tempo aan veel andere projecten zoals de realisatie van twee grote ondergrondse parkeergarages, de afwerking van het Sint Pietersplein, het openleggen van de Nederschelde en het aanleggen van een aantal stadsparken en groenpunten. Maar ook op het vlak van interne organisatie wordt er veel werk geleverd. Via examens worden later op het jaar heel wat contractuele aanwervingen gerealiseerd.

Maar Gent plukt ook de vruchten van een jarenlange inspanning. Het afgelopen jaar steeg het aantal inwoners met maar liefst 1800 mensen. Het aantal studenten aan hogescholen en de universiteit stijgt continu. Ondertussen blijft de begroting in evenwicht. Gent blijft daarmee het grootste onderwijscentrum van het land. Bij de tevredenheidsmetingen onder de bevolking scoort Gent hoog en opnieuw haalt Gent een aantal belangrijke prijzen en onderscheidingen binnen. De overheid liet niet na in het kader van het Stedenfonds op een grondige wijze het beleid van de stad door te lichten. Burgemeester Beke was erg trots op titel van het eindrapport: "Tijd voor de oogst, maar niet voor berusting".

Burgemeester Beke: "Het is onmiskenbaar zo dat Gent de resultaten oogst van jarenlang op bepaalde lijnen doorwerken. Gent is sterk bezig". Gent is een aangename plek om te wonen, te werken, te studeren en zich te ontspannen en zet nu de definitieve stap naar de 21 ste eeuw. Een grote stad kampt natuurlijk met problemen zoals huisvesting, kansarmoede, structurele werkloosheid en achterstelling in het onderwijs. Eigen aan kansarmoede is dat men door vele plagen tegelijk worden getroffen: slechte huisvesting, slechte gezondheid, slechte toegang tot voorzieningen. Daar doen we al het mogelijke zelfs al beschikken we lang niet altijd over voldoende middelen".

Maar een mens moet af en toe eens relativeren en dat deed de stadssecretaris op het einde van zijn speech: "Ik zou u, mijnheer de burgemeester, namens het personeel mijn appreciatie willen uitspreken voor wat u gedaan heeft en gepresteerd voor onze stad. U bent een uitstekende coach en een goed mens. Een grote meneer dus". Ooit zei Brecht: "Grote mannen moet men eren". Maar Brecht zou Brecht niet geweest zijn mocht hij er niet toegevoegd hebben: "Maar we moeten (ze) niet steeds geloven".

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here