Stad Aalst onderzoekt mogelijkheden van windenergie

De stad Aalst investeert fors in duurzame energie. Zo koopt de stad enkel groene stroom, put ze elektriciteit uit zonnepanelen en zitten er verschillende nieuwe projecten in de pijplijn. Zo onderzoekt de stad de mogelijkheid van windenergie. Ann Van de Steen (sp.a), Aalsters energieschepen, is voorstander van windmolens in Aalst want energie is duur en het is steeds moeilijker voor mensen om hun energiefactuur te betalen.

De stad voerde al een grootschalige en grondige screening uit voor mogelijke locaties voor windmolens. Rekening houdend met de wettelijke criteria blijkt dat er op het Aalsterse grondgebied heel wat mogelijkheden zijn om windenergieprojecten te realiseren. Bovendien wordt onderzocht hoe deze projecten tot stand kunnen komen met inbreng en participatie van de inwoners, om samen een groene en duurzame toekomst uit te bouwen.

Opgelet! Momenteel onderzoekt de stad de mogelijkheden van windenergie, maar neemt ze nog geen concrete stappen om windmolens te plaatsen. De stad roept inwoners op zich niet te laten intimideren door verschillende energieproducenten die overeenkomsten van recht van opstal of recht van overgang van wieken proberen te sluiten met eigenaars van potentieel interessant gelegen percelen.

Vzw BEA – Burgers die worstelen met hun energievraagstukken kunnen steeds terecht bij vzw BEA, het energiebedrijf van de stad. De medewerkers ontwarren het kluwen van premies, fiscale voordelen, goedkope leningen … Bel voor meer info naar het gratis nummer 0800 930 30 of stap binnen in de Woonwinkel (Molenstraat 30, Aalst).

De meningen over windenergie zijn verdeeld bij de inwoners van Aalst. In het centrum van Aalst liggen ze niet wakker van de windmolen, misschien in het ergste geval van de werken binnen de stad. Bewoners uit de rand zijn iets minder te spreken over deze projecten, windenergie is goed zolang we er zelf geen hinder van ondervinden denken velen. Zo kregen we te horen van een paar tegenstanders dat de stad nu ook niet alles op de Siesegemkouter moet plaatsen. Een bedrijventerrein, een crematorium, acht tot twaalf windmolens,… waar eindigt het?

In het provinciaal ruimtelijk structuurplan werd een eerste aanzet gegeven met de aanduiding van ‘zoekzones voor windturbines’. Lees meer op de website van Oost-Vlaanderen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here