Vlaams handvest moet grenzen van meerderheid en oppositie overstijgen

“Het Vlaams handvest vergt een zo breed mogelijk politiek draagvlak. De holderdebolderwijze waarop de Vlaamse regering het vandaag aan de pers voorstelt geeft dit handvest een valse start. Dat is zeer betreurenswaardig. Het getuigt van een voortdurend misprijzen voor alwie niet behoort tot haar eigen tijdelijke meerderheid”, aldus Sas van Rouveroij, fractievoorzitter Open VLD.

Maanden geleden kreeg Sas van Rouverij van de minister-president de vraag om mee te werken aan het handvest. De bemerkingen van de liberale fractie in het Vlaams Parlement werden op de fractievergadering van Open Vld besproken en overgemaakt aan minister-president Kris Peeters. De minister-president omschreef de liberale bemerkingen als zeer constructief en zou die voorleggen aan de coalitiepartners. Daarna zou de minister-president terugkoppelen om verdere afspraken te maken.

Dat laatste is nimmer gebeurd. In de Vlaamse regering blijkt immers maandenlang gebakkeleid te zijn geweest tussen de meerderheidspartijen over het woordje ‘natie’. Toen er uiteindelijk een akkoord uit de bus kwam in de schoot van de verdeelde Vlaamse regering, besliste die de tekst zo snel mogelijk te communiceren. Daarbij negeerde ze zonder verpinken de gemaakte afspraken met Open Vld. Als voorbeeld voor de waarden waarvan dit handvest de uiting moet zijn, kan dit alvast tellen.

“Een handvest is een basisdocument voor onze Vlaamse samenleving. Derhalve moet het de tand des tijds kunnen doorstaan en dus een meerderheid – die per definitie tijdelijk is – kunnen overstijgen. In die zin is en blijft Open Vld dit initiatief genegen. Volgende dinsdag op de fractievergadering, als we de tekst rustig hebben kunnen nalezen, zal mijn fractie haar standpunt over dit handvest bepalen”, stelt Van Rouveroij.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here