Benoemingen gerechtsdeurwaarders blijven uit

Sinds de Raad van State in 2008 de omzendbrief Vandeurzen vernietigde, zijn er geen gerechtsdeurwaarders meer benoemd. Meer dan 50 plaatsen (of maar liefst 10% van het totaal) zijn vacant. Eind februari beloofde minister van Justitie Annemie Turtelboom na een parlementaire vraag van N-VA-senator Frank Boogaerts hiervan prioritair werk te zullen maken en binnen de maand een initiatief te zullen nemen. Vandaag ligt er nog steeds niets op tafel. Om de minister een handje te helpen, schuift Boogaerts nu een reeks criteria naar voor, objectieve criteria deze keer. “De regering mag niet blijven talmen. Kandidaat-gerechtsdeurwaarders leven nu al 4 jaar in onzekerheid, het is genoeg geweest”, aldus Boogaerts.

In de vernietigde omzendbrief Vandeurzen stonden criteria als luisterbereidheid, maturiteit en collegialiteit opgelijst om al dan niet tot een benoeming over te gaan. Deze criteria waren allesbehalve objectief te noemen, volgens Frank Boogaerts. “Ze zijn naar goeddunken te quoteren en sluiten vriendjespolitiek niet uit. Een nieuw initiatief geeft de mogelijkheid om deze keer met objectieve criteria te komen.”

Voor de N-VA dienen deze benoemingen te gebeuren op basis van objectieve criteria zoals anciĆ«nniteit, bijkomende juridische opleidingen, publicaties, het geven van voordrachten, het bijwonen van permanente vormingsactiviteiten, andere nuttige ervaring, actieve deelname aan beroepsverenigingen, enz. Daarnaast moeten ervaring in het arrondissement van de vacature en eventuele plaatsvervangingen bijkomende positieve punten opleveren, terwijl tuchtstraffen een negatieve quotering tot gevolg hebben. “Ik hoop dat de minister hier snel werk van maakt en zich niet laat verleiden tot wazige criteria, maar kiest voor duidelijkheid en een rechtvaardige benoemingsaanpak. Hoe dan ook, moet er nu schot in de zaak komen zodat de onzekerheid voor de kandidaat-gerechtsdeurwaarders eindelijk stopt”, besluit Boogaerts.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here