Bijzonder gevaarlijke drugs in België

Volksgezondheid waarschuwt voor bijzonder gevaarlijke drugs in België. In het kader van het "Early Warning System" werd het programma drugs van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid op de hoogte gebracht van intoxicaties vermoedelijk door cocaïne met atropine, wondbotulisme bij druggebruikers en tabletten met een hoge dosis MDMA.

COCAÏNE: GEVAARLIJKE COMBINATIE MET ANDERE PRODUCTEN.

In België zijn er verscheidene intoxicaties na gebruik van cocaïne (gesnoven of geïnjecteerd) in het weekend van 11 november en de daaropvolgende dagen. De gebruikers vertoonden symptomen zoals bij intoxicatie met atropine. Ze hadden last van evenwichtstoornissen, hallucinaties, verwardheid, agressie, waanideeën en verwijding van de pupillen. Resultaten van analyse van urine werden nog niet meegedeeld, maar waarschijnlijk gaat het om cocaïne gemengd met atropine, zoals dit ook al voorkwam in België eind 2004. Ook in andere Europese landen werden intoxicaties vastgesteld na het gebruik van cocaïne verdund met atropine.

Atropine wordt in de geneeskunde gebruikt voor bepaalde hartaandoeningen en als antidotum bij bepaalde intoxicaties met insecticides. Een te hoge dosis van atropine geeft veelvuldige symptomen: agitatie, agressie, verwarring, hallucinaties, droge mond, constipatie, mydriase (verwijding van de pupillen), tachycardie (versnelde hartslag), urineretentie, een droge, warme en rode huid.

De laatste tijd wordt ook cocaïne gemengd met hydroxyzine op de markt aangeboden in België, Luxemburg, Nederland en Frankrijk. In België werden enkel stalen geanalyseerd sinds september 2005. Er werden tot nu toe geen intoxicaties vastgesteld in België door dit mengsel, in tegenstelling tot in Frankrijk waar zich op 24 februari 2005 een intoxicatie voordeed na injectie van de combinatie cocaïne/hydroxyzine. De patiënt leed aan volgende symptomen: een ongewoon onbehagen, afwezigheid, beven en tachycardie (versnelde hartslag).

Behalve de combinatie van cocaïne met atropine en die van cocaïne met hydroxyzine, werd ook al de combinatie van cocaïne met levamisol teruggevonden in België, Nederland en Frankrijk. Levamisol (Ergamisol®) wordt in de geneeskunde gebruikt als immunostimulans. Het werd oorspronkelijk ontwikkeld voor de behandeling van worminfecties. Intoxicaties met deze laatste combinatie zijn niet gekend.

HEROÏNE: CLUSTER VAN GEVALLEN VAN WONDBOTULISME IN DE FEDERALE STAAT NOORDRIJN-WESTFALEN, DUITSLAND

Gedurende de laatste 2 weken werden minstens 10 gevallen van wondbotulisme vastgesteld bij injecterende druggebruikers in Noordrijn-Westfalen (rond de steden Keulen, Bonn en Aken). Drie gevallen zijn bevestigd door laboratoria. De patiënten vertonen typische klinische tekenen en symptomen (bv. verlamming van hersenzenuwen VI en VII, diplopie (dubbel zicht), ptosis (hangende oogleden), moeilijkheden om te slikken of ademhalingsproblemen). Een gemeenschappelijke bron van herkomst is nog niet gevonden, maar er wordt vermoed dat onderhuids geïnjecteerde vervuilde heroïne de infectie veroorzaakte. Het kan niet worden uitgesloten dat de vervuilde heroïne eveneens naar andere landen verspreid is.

In 2004 was er ook al een geval van wondbotulisme bij een heroïne-gebruiker in Duitsland (Bayern). In de voorgaande jaren stelden ook Ierland en het Verenigd Koninkrijk enkele gevallen van Clostridium infectie vast door besmette heroïne.

Website: http://www.rki.de

MDMA: TABLETTEN MET HOGE DOSIS

Ondertussen zijn de analyseresultaten bekend van 102 tabletten met een hoge dosis MDMA (XTC). Deze analyse werd uitgevoerd door de Afdeling Drugs en Toxicologie van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. De tabletten werden in beslag genomen in Antwerpen op 4 mei 2005.

Vorm : rond
Kleur : blauw-violet
Logo : Longhorn (Europolcode 020-01)
Breuklijn : ja
Gemiddelde diameter : 9,09 mm
Gemiddelde dikte : 3,78 mm
Gemiddeld gewicht : 301 mg
Gemiddeld gehalte aan MDMA : 155 mg MDMA (51%) per tablet
Foto : hieronder

[img]www.belg.be/ws/i_nieuws/MDMA.jpg[/img]

Het gehalte MDMA gevonden in de tabletten is hoog en het gebruik van dergelijke tabletten zou tot de dood kunnen leiden of tot ernstige gezondheidsproblemen zoals convulsies, hyperthermie, coma.

Men moet nogmaals waarschuwen dat het gebruik van illegale drugs altijd gevaarlijk is. Gezien het steeds gaat om niet gecontroleerde samenstellingen kunnen druggebruikers nooit weten wat ze nemen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here