Home Tags UNIZO

Tag: UNIZO

Alweer ernstige betaalpanne, de maat is vol

UNIZO verontwaardigd over alweer ernstige betaalpanne: "De maat is vol!" Vanmiddag tussen 15u00 en 16u34 werd het elektronisch betalingsverkeer in winkels ernstig verstoord door een...

Provincie West-Vlaanderen vraagt 430 ha netto bijkomende bedrijventerreinen aan Vlaanderen

Provincie West-Vlaanderen vraagt 430 ha netto bijkomende bedrijventerreinen aan Vlaanderen Op donderdag 19 oktober keurde de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen het ontwerp-eindrapport ‘Berekening van...

Uitbreiding verjaringstermijn BTW-controles

UNIZO niet te spreken over de facto uitbreiding verjaringstermijn BTW-controles "7 jaar rechtsonzekerheid voor onze KMO's in plaats van de wettelijke 3....

UNIZO over inbreuken op het rookverbod in de horeca

UNIZO over inbreuken op het rookverbod in de horeca "De wet moet nageleefd worden, maar ook de rokende overtreders zélf moeten worden vervolgd. Niet alleen...

Een slecht plan om verzamelverpakkingen naar de winkel te brengen

UNIZO en Buurtsuper.be wijzen oproep minister Schauvliege aan consumenten af "om verzamelverpakkingen terug naar de winkel te brengen." UNIZO en de bij haar aangesloten...

Unizo: Meer respect voor ondernemers bij controle

UNIZO: Inspectiediensten gaan ervan uit dat zelfstandigen fraudeurs zijn en vraagt meer respect voor ondernemers bij controle Een verdere loonlastenverlaging, administratieve vereenvoudiging en een hervorming...

Helft ondernemers vreest voor Brexit

Helft ondernemers vreest voor Brexit, zo is er dan een extra administratieve rompslomp en bijhorende kosten. Plus een nieuwe en complexe regelgeving Mochten de Britten...

Goedkeuring Uplace is Juridisch oplapwerk

UNIZO over goedkeuring Uplace: Juridisch oplapwerk Vandaag keurde de Vlaamse regering het GRUP voor Uplace definitief goed. Maar wel nadat ze aantal wijzigingen aanbracht na...

UNIZO over goedkeuring circulatieplan Gent

UNIZO over goedkeuring circulatieplan Gent: geen knippen in het centrum zonder invulling van de randvoorwaarden. UNIZO neemt acte van de nakende definitieve goedkeuring van het...

Waar blijft het Handelsvestigingsbeleid

Waar blijft het Handelsvestigingsbeleid? "Onze kernen lopen leeg, de leegstand groeit altijd maar aan. En toch maakt de Vlaamse regering geen werk van het ontwerpdecreet...