...

Een slecht plan om verzamelverpakkingen naar de winkel te brengen

Een slecht plan om verzamelverpakkingen naar de winkel te brengen - afvalUNIZO en Buurtsuper.be wijzen oproep minister Schauvliege aan consumenten af “om verzamelverpakkingen terug naar de winkel te brengen.”

UNIZO en de bij haar aangesloten sectorfederatie Buurtsuper.be reageren afwijzend op de oproep van minister Schauvliege ‘om verzamelverpakkingen rond voedingsproducten terug naar de winkel te brengen en zo de berg restafval thuis te verkleinen’. “Een slecht plan waar niemand – ook de consument niet – zit op te wachten”, reageert Luc Ardies van Buurtsuper.be.

“De bedrijfswereld gaat zijn verpakkingsverantwoordelijkheid niet uit de weg en betaalt nu al zogenaamde ‘Groene punt’-bijdragen aan Fost Plus om het verpakkingsafval bij de consument aan huis op te halen en te verwerken”, argumenteert Luc Ardies, “Een systeem dat zijn goede werking heeft bewezen en dat bovendien heel comfortabel is voor de consument. Met de gewesten was bij de opstart van het Groen Punt systeem afgesproken dat er of een individuele terugnameplicht, of de oprichting en financiering van Fout Plus en het Groen Punt. Het is het ene of het andere.

Voor de zogenaamde verzamelverpakkingen rondom grotere volumes producten geldt overigens nu al dat de consumenten ze op het winkelpunt kunnen verwijderen en achterlaten. “Maar consumenten aanmoedigen om die verzamelverpakkingen terug naar het winkelpunt te brengen nadat ze al meer naar huis werden genomen, is voor ons een brug te ver”, protesteert Luc Ardies, “Het zorgt voor extra rompslomp voor de handelaar, nog afgezien van de extra kosten voor opslag en ophaling. Er kan kan geen sprake van zijn dat wij, bovenop de Groene Punt-bijdrage nog eens een tweede keer gaan betalen voor het verzamelen en verwerken van verpakkingsafval. We zien ook niet in welk voordeel de consument heeft bij het terugbrengen van dat afval naar de winkel, gezien het nu al thuis wordt opgehaald.”

UNIZO en Buurtsuper.be nodigen minister Schauvliege uit tot een constructief overleg met de sector.