...

UNIZO over inbreuken op het rookverbod in de horeca

UNIZO over inbreuken op het rookverbod in de horeca - sigaretUNIZO over inbreuken op het rookverbod in de horeca

“De wet moet nageleefd worden, maar ook de rokende overtreders zélf moeten worden vervolgd. Niet alleen de horeca-uitbaters.”

Het rookverbod in de horeca is duidelijk voor iedereen en moet consequent worden nageleefd. Horecazaken die zich daar niet aan houden, doen hun collega’s oneerlijke concurrentie aan en dat kan niet, vindt UNIZO, naar aanleiding van recente controles waaruit zou blijken dat bepaalde café’s roken ’s nacht oogluikend zouden toestaan. Het rookverbod bestaat intussen al lang genoeg en is voldoende ingeburgerd opdat iedereen zou weten waaraan zich te houden.

Maar ‘iedereen’, dat zijn ook de rokers zélf, benadrukt UNIZO. Als horeca-uitbaters worden beboet omdat ze het rookverbod overtreden, moeten ook de rokers zelf – die evengoed weten dat ze op café geen sigaret mogen aansteken – gesanctioneerd worden. En dat laatste gebeurt in de praktijk veel te weinig. Waardoor die rokers meestal de dans ontspringen, terwijl net zij het meest actief de wet overtreden. Ten koste van de horeca-uitbater, die er vaak alles aan doet om roken in zijn zaak maximaal te ontraden: nergens asbakken of reclame, overal bordjes waarop het rookverbod uithangt… Het klopt gewoon niet dat horeca-uitbaters, zélfs als ze hun best doen, meestal als enigen moeten opdraaien voor de overtredingen door hun klanten, besluit UNIZO.