...

Uitbreiding verjaringstermijn BTW-controles

geldUNIZO niet te spreken over de facto uitbreiding verjaringstermijn BTW-controles

“7 jaar rechtsonzekerheid voor onze KMO’s in plaats van de wettelijke 3. Dat is er voor UNIZO los over.”

BTW-controleurs die tot 7 jaar kunnen teruggaan in de tijd, terwijl de wettelijke standaardtermijn 3 jaar bedraagt. Dat is het voor UNIZO het onaanvaardbare resultaat van een recente aanpassing in het btw-wetboek. Op papier blijft die drie jaar weliswaar overeind. Maar op aandringen van de administratie kan die termijn voortaan vlot tot 7 jaar worden opgetrokken ‘wanneer er nieuwe elementen boven water komen’. Wat met die ‘nieuwe elementen’ wordt bedoeld, is erg vaag. En aan de bewijzen die de controleurs hiervoor moeten leveren worden geen al te hoge eisen gesteld.

Resultaat: KMO’s staan in de wind en worden overgeleverd aan de hoogstpersoonlijke interpretaties van de controleurs, ook wanneer ze niets hebben misdaan. In de oude regeling kon de verjaringstermijn voor btw-controles enkel in specifieke situaties worden opgetrokken tot 7 jaar, bijvoorbeeld bij ernstige vermoedens van fraude. De betrokken ondernemers werden daar dan ook per brief van op de hoogte gebracht. Maar met de nieuwe regels kan de facto iederéén tot 7 jaar terug in de tijd worden gecontroleerd, zonder enige vorm van waarschuwing. “Volstrekt onaanvaardbaar”, aldus UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. UNIZO wil zo snel mogelijk met minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, aan tafel zitten om het probleem uit te klaren en op te lossen. UNIZO stuurde alvast een brief naar de minister met haar bezwaren.