...

Haaltert krijgt toch de onroerende voorheffing

Haaltert krijgt toch de onroerende voorheffing - veerle baeyensHaaltert krijgt toch de onroerende voorheffing….

Op 14 juni 2017 stemde het Vlaams Parlement in plenaire vergadering een decreet waardoor aan gemeenten en provincies die, door welke omstandigheden dan ook, de uiterste data voor het vaststellen en meedelen van de opcentiemen op de onroerende voorheffing niet hebben nageleefd een vangnet wordt geboden. Hierdoor kunnen de opcentiemen op de onroerende voorheffing in Haaltert toch geïnd worden.

Het Vlaams Parlement volgt hiermee de toegepaste logica van de gemeentelijke opcentiemen in de personenbelasting : als een gemeente geen nieuwe regeling invoert, dan is de aanslagvoet van het vorige jaar van toepassing.

Door de procedure tot onbestuurbaarheid, lopende in de gemeente Haaltert werd het punt van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2017 telkens weggestemd. Hierdoor dreigde de gemeente niet alleen zowat 3,9 miljoen euro aan inkomsten te verliezen, maar er keek daarbovenop ook nog eens aan tegen een boete van 830.000 euro opgelegd door het gemeentefonds. Dit decreet laat toe dat de gemeente de vastgestelde opcentiemen van 2016 blijft hanteren.

‘Zo verliest de gemeente de kostbare centen die kunnen gebruikt zullen worden ten voordele van wegen, verenigingen, jeugd, kortom ten voordele van onze inwoners niet en daar kan ik alleen maar tevreden mee zijn‘ aldus burgemeester Veerle Baeyens.