...

Provincie West-Vlaanderen vraagt 430 ha netto bijkomende bedrijventerreinen aan Vlaanderen

Provincie West-Vlaanderen vraagt 430 ha netto bijkomende bedrijventerreinen aan Vlaanderen - groepsfoto west vlaanderen
groepsfoto met vertegenwoordigers van de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen, de intercommunales WVI en Leiedal, de RESOC’s en de sociale partners: VOKA, Unizo, ABVV en ACV
Provincie West-Vlaanderen vraagt 430 ha netto bijkomende bedrijventerreinen aan Vlaanderen

Op donderdag 19 oktober keurde de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen het ontwerp-eindrapport ‘Berekening van de vraag naar bedrijventerreinen in West-Vlaanderen’ goed. De deputatie vraagt 430 ha bijkomende bedrijventerreinen aan Vlaanderen.

De Provincie West-Vlaanderen kreeg vanuit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 1.215 ha bedrijventerreinen toebedeeld voor de periode 2007-2012. De laatste planinitiatieven zijn hiervoor lopende. Omdat de realisatie van een nieuw bedrijventerrein 7 tot 8 jaar in beslag neemt, wil de deputatie proactief handelen en extra ruimte voor bedrijventerreinen voorzien.

Aanspraak maken op reservepakket in het RSV
Binnen het RSV is er een reservepakket van 1.400 ha bedrijventerreinen voorzien voor Vlaanderen voor behoeftes na 2012. Er kan niet zomaar aanspraak gemaakt worden op deze extra ruimte.

Er moet in eerste instantie aangetoond worden dat er inspanningen geleverd zijn door activeringsteams om bestemde gronden beschikbaar te maken. Deze activeringsteams moeten bestemde bedrijventerreinen die, op private gronden gesitueerd zijn, op de markt proberen te krijgen. Er moet ook werk gemaakt worden van reconversie, voornamelijk door in te zetten op het omvormen van verlaten sites.

Als hieruit blijkt dat er alsnog subregionale tekorten zijn, dan kan er aanspraak gemaakt worden op de extra ruimte die voorzien werd in het RSV. Het in kaart brengen van de subregio’s en de bijbehorende behoeftes gebeurde door gespecialiseerde studiebureaus. Voor de komende 10 jaar (2017-2027) werden volgende subregionale behoeftes erkend:

– Een tekort van 130 ha bedrijventerreinen in de subregio’s Brugge, Roeselare en Waregem.

– Een tekort van 70 ha voor de subregio’s Ieper, Veurne, Oostende en Tielt. Er zijn op vandaag in deze subregio’s voldoende bedrijventerreinen, maar de economische dynamiek van deze regio’s of de mogelijke vernietiging van plannen door de Raad van State dringen aan op een uitbreiding in de toekomst.

De intercommunales WVI en Leiedal hebben de laatste jaren een vraag van 1.900 ha bedrijventerreinen geregistreerd. Ook herleeft de West-Vlaamse economie en wil de deputatie tegen 2027 voldoende voorbereid zijn om te kunnen voorzien in de vraag naar meer bedrijventerreinen. Daarom wordt er voor West-Vlaanderen bijkomend 430 ha bedrijventerreinen gevraagd aan Vlaanderen. Dit cijfer werd vastgelegd na overleg met de intercommunales WVI en Leiedal, de RESOC’s en de sociale partners: VOKA, Unizo, ABVV en ACV.