...

Fietsen… de schreeuw om conflictvrije kruispunten

fietsen pixabayFietsen… de schreeuw om conflictvrije kruispunten

De commissie mobiliteit en openbare werken van het Vlaams Parlement besprak de fietsveiligheid op de openbare weg, een brandend actueel thema na enkele tragische ongevallen in Antwerpen de voorbije weken. Ook KBC laat weten steeds meer fietsongevallen in haar verzekeringsaangiften woon-werkverkeer te zien opduiken. “Meer en meer mensen maken gebruik van de fiets, een gunstige evolutie. Maar als we echt de omslag willen maken van koning auto naar koning fiets, moeten we ervoor zorgen dat de fietsinfrastructuur ook echt veilig is”, menen Vlaams volksvertegenwoordigers Orry Van de Wauwer en Martine Fournier.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Orry Van de Wauwer brak daarom een lans voor conflictvrije kruispunten tijdens de commissiebespreking: “De schreeuw om conflictvrije kruispunten klinkt luider dan ooit tevoren. Als we de fiets echt als toekomstgerichte mobiliteitsoplossing zien, moeten we dringend de prioriteit op veiligheid en niet enkel op doorstroming leggen.” Van de Wauwer verwees hierbij naar de ‘go for zero’-doelstelling van het verkeersveiligheidsplan waarin reeds extra beleidsinspanningen gevraagd worden.

De teneur over de verschillende fracties was relatief eensgezind. Na de gebeurtenissen van de afgelopen weken blijft niemand onaangeroerd over de nood naar meer fietsveiligheid. Op vraag om duiding van diverse parlementsleden antwoordde minister Weyts dat het budget om het conflictvrij maken van kruispunten op gewestwegen verdubbeld werd. Volksvertegenwoordiger Van de Wauwer is zich bewust van de inspanning, maar benadrukte dat het beter en sneller kan en moet: “Het is uiteindelijk een kwestie van keuzes maken. Veiligheid moet primeren.”

Martine Fournier benadrukte eveneens de mogelijkheden van enkele quick wins: “Om een kruispunt veiliger te maken kunnen fietsers voorrang geven in tijd en ruimte. We kunnen verkeerslichten systematisch afstellen zodat fietsers enkele seconden eerder groen krijgen dan auto’s, en de fietser door middel van een fietsopstelvlak beter zichtbaar maken voor auto- en vrachtwagenbestuurders.”

#KONINGFIETS