Handel in vervallen producten in JumetHet

Handel in vervallen producten in JumetHet FAVV traceert de betrokken producten 25/07/2005 Op 14 juli jl. bracht de GDA van de politie van Charleroi een fraudezaak aan het licht waarbij de houdbaarheidsdata op levensmiddelen werden vervalst. Het FAVV, dat hierbij nauw samenwerkt met het parket van Charleroi, heeft om te beginnen de betreffende levensmiddelen voorlopig in beslag genomen om de oorsprong en de bestemming ervan te kunnen opsporen zodra de gerechtelijke autoriteiten toegang verschaffen tot de in beslag genomen documenten en computers.

De eerstvolgende dagen zal door de diensten van het FAVV een risicobeoordeling worden gemaakt van de in beslag genomen producten.

Indien uit de tracering en uit de risicobeoordeling enig gevaar voor de gezondheid van de consument wordt aangetoond, zal het FAVV het publiek hiervan bij middel van een mededeling in kennis stellen.

In 2002 en 2003 kreeg het verdachte bedrijf 3 maal het bezoek van de controlediensten. Daarbij werd tot nog toe, afgezien van enkele opmerkingen met betrekking tot de hygiëne, geen onregelmatigheden vastgesteld in verband met de houdbaarheidsdata.

LAAT EEN REACTIE ACHTER