Kampeerplaatsen in Brugge

Nieuw kampeerterrein naast de Sint-Pietersplas. Na de stopzetting van de uitbating van camping D'Hoeve, blijft nog één camping in exploitatie over, met name Camping Memling met een capaciteit van 100 plaatsen waarvan 65 voor caravans en mobilhomes, 10 voor vaste stacaravans en 25 voor tentjes. Het terrein kan niet meer uitbreiden. Om het tekort aan kampeerplaatsen te compenseren, is binnen het ontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, hiervoor ruimte voorzien binnen het recreatieterrein Sint-Pietersplas. Het gaat om een landbouwterrein van 9 ha, gelegen tussen de zone van de Sint-Pietersplas en de Blankenbergse Steenweg.

Tijdelijk tekort aan kampeerplaatsen
Voor de realisatie van een kampeerterrein op de nieuwe locatie in Sint-Pieters moet op een periode van waarschijnlijk 2 jaar of meer worden gerekend. In deze tussenperiode zullen er dus in Brugge slechts 100 kampeerplaatsen beschikbaar zijn, beperkt tot camping Memling. Het Stadsbestuur hoopt zo snel mogelijk met de realisatie van het kampeerterrein in Sint-Pieters te beginnen. Mocht 1 juli 2007 kunnen worden gehaald, dan kan het probleem beperkt blijven tot 1 toeristisch hoogseizoen. Het College stelt vast dat andere kampeerterreinen op Brugs grondgebied momenteel onmogelijk zijn, wegens gebrek aan de juiste stedenbouwkundige bestemming. Met de aanpassing in Sint-Pieters wordt hieraan voldaan.

KAMPEERAUTOTERREINEN

Kanaaleiland

Na onderzoek komen twee terreinen in aanmerking.
Een terrein ten westen van de kop van de autocarparking, palend aan de ingang
De Stad Brugge wil dit terrein, na overleg met de Vlaamse Gemeenschap, aankopen na het zomerverlof en inrichten als kampeerautoterrein voor maximum 40 mobilhomes. Als alles naar wens verloopt, kan de exploitatie klaar zijn tegen de paasvakantie van 2006. Er wordt verder onderzocht wie kan instaan voor de realisatie en uitbating.

De huidige parking voor mobilhomes
Deze parking wordt de facto al gebruikt als kampeerplaats. Heel wat mobilhomes blijven daar één à twee nachten staan. Deze parking is door de stad uitgerust met water- en elektriciteitsaansluiting voor de woonwagens van de foorreizigers. Als aan de overkant een (betalend) kampeerautoterrein wordt ingericht, worden in elk geval voor dit stuk terrein aanvullende opties/beslissingen genomen om te voorkomen dat het publiek gratis blijft kamperen waar het niet toegelaten is. Dit stuk P wordt in eerste instantie verder en alleen als P voor mobilhomes gebruikt, maar wordt betalend gemaakt. De capaciteit wordt, mits toestemming van eigenaar AWV, geoptimaliseerd.

Tijdens de periode dat foorreizigers van deze parking gebruik maken, wordt ze verder gratis voorbehouden, tenzij hiervoor een volwaardig alternatief wordt gevonden.

Zeebrugge
In Zeebrugge wordt de bestaande mobilhomeparking van 9 plaatsen langs de Baron De Maerelaan als parking voor mobilhomes behouden. Uitbreiding is daarbij niet mogelijk, gezien dit ten koste van de parkeercapaciteit voor personenwagens zou gaan. Op middellange termijn wordt een kampeerautoterrein gerealiseerd ten zuiden van de Kustlaan, nl ten noorden van de Transportzone.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here