Studenten kunnen aanspraak maken op Vl. studiebeurs

Vanaf volgend academiejaar zullen vier extra groepen buitenlandse studenten aanspraak kunnen maken op een Vlaamse studiebeurs. De Vlaamse Regering schikt zich op die manier naar Europese wetgeving en rechtspraak. Minister Frank Vandenbroucke verwacht dat het aantal beursstudenten in het hoger onderwijs zo zal stijgen met 330 tot ongeveer 36.500 personen. Dat is 24% van het totaal aantal studenten. De uitbreiding brengt een jaarlijkse kost van ongeveer 500.000 euro met zich mee, die opgevangen kan worden met de bestaande enveloppe voor studietoelagen.

Momenteel kunnen buitenlandse studenten een Vlaamse studiebeurs krijgen als ze: – kind zijn van een EU-burger die in België werkt of gewerkt heeft als werknemer; – geen EU-burger zijn, maar over een permanente verblijfsvergunning beschikken, bijvoorbeeld als erkend vluchteling.

Deze definitie bleek op verschillende punten te streng. Uit het arrest Meeusen van het Europees Hof van Justitie bleek dat de lidstaten op dit vlak niet mogen discrimineren tussen werknemers en zelfstandigen. Een ander arrest ("Bidar") houdt in dat studenten die geïntegreerd zijn in een bepaald land, daar recht hebben op uitkeringen, ook al hebben ze er niet gewerkt.

Bovendien heeft het Europees Parlement resoluties aangenomen die een grotere reikwijdte geven aan studiebeurzen. En er is een richtlijn die stelt dat slachtoffers van mensenhandel moeten toegelaten worden tot het onderwijs.

Daarom komen nu vier nieuwe categorieën in aanmerking voor een studiebeurs:
– kinderen van een EU-burger die in België werkt of gewerkt heeft als zelfstandige;
– EU-studenten die zelf in België werken of gewerkt hebben als werknemer of zelfstandige;
– EU-studenten die al 5 jaar onafgebroken in België verblijven;
– slachtoffers van mensenhandel.

Tegelijk is nu preciezer omschreven wat "werken of gewerkt hebben" betekent. De student of zijn ouders moeten in een periode van 2 jaar minstens twaalf maanden minimum 32 uur per week in België gewerkt hebben. Deze periode loopt af op 31 december van het betrokken
academiejaar.

Het departement Onderwijs schat dat de nieuwe regels zullen zorgen voor 330 extra aanvragen. Rekening houdend met een gemiddelde beurs van 1600 euro, geeft dit een kost van circa 500.000 euro. Die meerkost zal ingepast worden binnen de bestaande enveloppe voor studietoelagen. Bron: Vlaamse informatieambtenaar.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here