Homohaat vaak een sluipend gif

In Vlaanderen is homohaat vaak een sluipend gif. Uit studies blijkt dat één lesbisch of biseksueel meisje op vier ten minste één zelfmoordpoging heeft ondernomen, terwijl 12,4% van de homoseksuele jongens verklaarden ooit tot een wanhoopsdaad te zijn overgegaan. Bij de heterojongeren bedraagt dat aantal respectievelijk 5,4% en 5,9%. Bestrijding van homofobie leidt tot de bekrachtiging van de mensenrechten in het algemeen. De strijd die verenigingen van holebi's en transseksuelen voeren, overstijgt vaak de louter seksuele problematiek en op die manier zitten zij op dezelfde golflengte als tal van andere sociale bewegingen waarmee zij uiteraard solidair zijn.

Op 17 mei 1990, vandaag juist 15 jaar geleden schrapte de Algemene Vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie homoseksualiteit van de lijst van geestesziekten. Op die manier wenste de WGO een einde te maken aan meer dan een eeuw homofobie vanuit de medische wereld.

Homoseksualiteit wordt wereldwijd sterk gediscrimineerd. In ten minste tachtig staten worden homoseksuele handelingen bij wet veroordeeld als misdrijven of worden die handelingen als zodanig vervolgd. Het idee als zou homoseksualiteit nu vrijer kunnen worden beleefd dan ooit tevoren is vandaag de dag breed gedragen. Homoseksualiteit tref je nu immers zowat overal aan: op straat, in de pers, op televisie en op het bioscoopscherm.

Homoseksualiteit zou zelfs volkomen aanvaard zijn, wat mag blijken uit de recente vooruitgang die in verscheidene landen op wetgevend vlak werd geboekt met betrekking tot de erkenning van homokoppels.

In afwachting dat een Werelddag ter bestrijding van Homofobie wordt ingesteld, nodigt Jan Roegiers, naar het voorbeeld van wat reeds in Canada bestaat, de regering uit om 17 mei uit te roepen tot een jaarlijks te houden dag ter bestrijding van homofobie. Een soortgelijke resolutie wordt ook in de Kamer en in het Waals Parlement ingediend. Hij dient vandaag een resolutie in die zin in. Dit voorstel is hier te downloaden. www.janroegiers.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER