Vlaamse Regering ondermijnt bicultureel onderwijs in Brussel

Bicultureel onderwijs, officieel genaamd "onderwijs in eigen taal en cultuur" (OETC), is een vorm van immersieonderwijs. Uit een evaluatie die werd uitgevoerd op het einde van de vorige legislatuur onder toenmalig minister Vandenbroucke blijkt dat de resultaten van een dergelijk onderwijsproject zeker positief zijn. Deze vorm van onderwijs wordt onder de begeleiding van vzw Foyer in zes scholen in Brussel in de praktijk gebracht.

Toch werd dit jaar een stuk van de normale toelage van Foyer vzw afgehouden. De werkingsmiddelen werden een heel pak teruggeschroefd.

Bij wijze van verklaring werd verwezen naar de evaluatie van de vorige legislatuur, deze zou onvolledig zijn. Foyer vzw zelf heeft alle elementen voor de evaluatie aangedragen waarover ze beschikte. Blijkbaar moet nog informatie worden opgevraagd bij BROSO (Brussels ondersteuningscentrum secundair onderwijs) maar die informatie is voor Foyer zelf niet beschikbaar.

Sven Gatz: "Deze situatie waarbij een goeddraaiende werking noodzakelijke middelen wordt onthouden zonder degelijke verantwoording kan niet door de beugel. Uit een en ander blijkt dat Foyer vzw zelf niet de schuldige is van een onvolledige evaluatie. Daarvoor kan ze dan ook niet worden gestraft. Als er andere dan budgettaire redenen spelen dient men deze op tafel te gooien."

Morgen, donderdag 10 juni, vraagt Sven Gatz Minister Smet om meer uitleg. Zijn vraag wordt behandeld omstreeks 11u30 in de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen (Vlaams Parlement).

LAAT EEN REACTIE ACHTER