Havenbedrijf Gent bouwt met strategisch plan 2020 aan de toekomst.

Het Havenbedrijf Gent bouwt met zijn strategisch plan verder aan de toekomst. Economische groei staat voorop, net als de realisatie van een nieuwe grotere zeesluis in Terneuzen. Het Havenbedrijf plant de groei binnen het huidige havengebied volgens de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen om samen te groeien naar duurzame welvaart. Gent blijft ijveren voor een nieuwe, grotere zeesluis in Terneuzen. Zo kan Gent uitgroeien als Vlaamse en Europese distributiedraaischijf, zowel via het spoor als via de binnenvaart. De realisatie van een nieuwe, grotere zeesluis in Terneuzen is een belangrijke voorwaarde om deze ambities waar te maken. Het Havenbedrijf Gent ontplooit dan ook alle mogelijke initiatieven om deze zeesluis te realiseren.

Schepen Christophe Peeters: "Maar liefst 72.000 mensen hebben een job in of rond de haven. Het Havenbedrijf streeft naar diversificatie van de activiteiten, kiest voor de versterking van de bestaande industrieën en zet vooral in op markten met een groot groeipotentieel. De Gentse haven wil verder uitgroeien tot de zeehaven met de grootste biobrandstof cluster in Europa. Naast een aantal regionale distributiecentra worden minstens nog één nieuw Europees distributiecentrum aangetrokken en ook twee nieuwe activiteitenclusters waarin binnenvaart en zeevaart centraal staan. Daarnaast wil de haven haar ambitie op het vlak van containertrafieken waarmaken met een groei tot 300.000 TEU via short sea verkeer en binnenvaart. Dit leidt ertoe dat de haven tegen 2020 jaarlijks een maritieme goederenoverslag van 30 miljoen ton optekent, via binnenvaart wordt op een overslag van 20 miljoen ton gerekend".

Om de haven verder uit te bouwen tot een logistiek platform moet 35% van het goederenvervoer over de weg gaan, 50% via binnenvaart en 15% over het spoor. Het Havenbedrijf wil haar infrastructuur niet enkel efficiënt benutten, het wil ook de levensduur ervan verlengen door het duurzaam te onderhouden en door doordacht te bouwen. Tegen 2020 wil Gent als haven een referentie zijn binnen de Europese havenwereld. In het oude havengedeelte wordt 25% van de huidige ruimte extra benut door er efficiënter mee om te springen. Verder in het havengebied wordt 60 hectare ontwikkeld tot watergebonden terreinen en wordt er nog 150 hectare in concessie geven voor havengebonden activiteiten. Bij het toekennen van concessies zal niet enkel de economische meerwaarde en de ligging binnen het havengebied van belang zijn. Concessionarissen worden gestimuleerd om hun activiteiten op een duurzame wijze te ontwikkelen. Het is immers de bedoeling om de leefbaarheid van de gehele havenzone én van de kanaaldorpen te blijven realiseren. Bovendien ijvert het Havenbedrijf voor de realisatie van 205 hectare natuurbehouddoelstellingen.

Economische groei vormt de kern van het strategisch plan van het Havenbedrijf Gent. Het Havenbedrijf ziet deze groei binnen het huidige havengebied en in samenwerking met alle belanghebbenden. Het wil iedereen supporter maken van de haven van Gent om samen te groeien naar duurzame welvaart. Het Havenbedrijf licht in 3 filmpjes het strategisch plan 2020 toe. Een eerste gaat in op de economische groei van de haven. Het tweede belicht het duurzame ruimtelijke beheer van het havengebied. Het derde filmpje handelt over maatschappelijk verantwoord ondernemen en samenwerking in en rond de haven. Dit is meteen de start van Port of Ghent TV. Het Havenbedrijf informeert over de haven van Gent via reportages op de website. Te zien op www.havengent.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here