Tabak en armoede: een sociaal debat!

Van alle gezondheidsrisico's is de morbiditeit en mortaliteit bij roken het grootst. Roken is nog altijd een belangrijk onderdeel van de levensstijl van de minder bevoorrechten in onze maatschappij. Binnen deze groep vinden we dan ook een groter aantal rokers, zowel wat betreft het aantal dagelijkse rokers als zware rokers en de vroegere leeftijd waarop men begint te roken, gemiddeld ongeveer 10 maand vroeger. Zo beschikken 32,2 % van de rokers over een diploma basisonderwijs (of zonder diploma) tegenover 14,6% van de rokers die een diploma hoger onderwijs hebben. In alle enquêtes zijn het steevast de werklozen die op basis van de beroepscategorie het meeste roken en de kaders de minste.

Het is daarom dat, in het kader van de Werelddag zonder Tabak en het Europese jaar van de strijd tegen kansarmoede en sociale uitsluiting (2010), de Nationale Coalitie tegen Tabak en het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) op woensdag 2 juni as. 130 gezondheidswerkers en intermediairen uit de sector kansarmoede samenbrengt. Deze zullen debatteren over de plaats die roken inneemt binnen deze bevolkingsgroep en het effect op sociale uitsluiting vanuit hun ervaringen op het terrein. Verschillende sprekers zullen ons de mogelijkheid geven de huidige situatie te schetsen, na te denken over een betere manier van werken rond de ongelijkheid wat gezondheid betreft, alsook de geraffineerde wijze aan te tonen waarop de tabaksindustrie deze bevolkingsgroep in zijn macht houdt. Tenslotte willen we komen tot een aantal aanbevelingen om de lokale initiatieven zo efficiënt mogelijk in te vullen.

31 mei 2010 zal de 23ste Werelddag zonder Tabak zijn die in het leven werd geroepen door de Wereldgezondheidsorganisatie. Dit geeft ons de gelegenheid eens te blijven stilstaan bij die bevolkingsgroep die nog meer gebukt gaat onder de marketingstrategie van de tabaksindustrie. Gezondheidspromotie is een recht voor iedereen. En dit geldt voor zowel de huidige als de toekomstige generaties .

31 MEI 2010- Werelddag zonder Tabak
Nationale Coalitie tegen Tabak

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here