Dekyndt en Moens in KIOSK

Vrijdag 7 mei werd in KIOSK, de tentoonstellingsruimte van Hogeschool Gent KASK, een tentoonstelling geopend van Edith Dekyndt (Get Out of My Cloud) en Rik Moens (Proposal of the Props), twee kunstenaars die een fascinatie voor het experiment en het proces delen, en allebei het aspect van het toeval in het eindresultaat integreren.

Edith Dekyndt (°1960, Ieper) geldt op dit moment als een van de belangrijkste kunstenaars van de Belgische Franstalige gemeenschap. In haar videowerken, geluidswerken, installaties en sculpturen exploreert zij fysische verschijnselen (zoals geluidsgolven en licht), hanteert ze onzichtbare elementen (stofdeeltjes, magnetische deeltjes) en registreert ze kortstondige gebeurtenissen. De kunstenaar tracht het individu als 'kijker' te sensibiliseren door de zin voor waarneming aan te scherpen. Voor de tentoonstelling 'Get Out of My Cloud' kwam een nieuwe installatie tot stand, 'Carousel', die in de halfcirkelvormige ruimte centraal wordt gesteld doorheen beeld, geluid en tekst.

Rik Moens (°1969, Ninove) is een kunstenaar die voortdurend de conventies en beperkingen van de schilderkunst in vraag stelt. Basisbeginselen als formaat, medium, ondergrond, signatuur, textuur en kleur worden hierbij diepgaand onderzocht. Onder de noemer 'Proposal of the Props' toont Rik Moens in KIOSK een reeks recente schilderijen die nog nooit eerder werden getoond. De werken spreken allemaal een sterke fysieke aanwezigheid uit over de ruimte. Dit heeft niet zozeer te maken heeft met hun monumentaliteit, als wel met hun specifieke ontstaansgeschiedenis waarbij ze op bijna rituele wijze, laag na laag, worden opgebouwd: zijn schilderijen als de performatieve dragers van een uiterst zorgvuldig, soms maandenlang durend creatieproces.

KIOSK is een initiatief van de vzw Kunstensite in samenwerking met Hogeschool Gent KASK. Sinds 2006 ontwikkelt KIOSK een werking op het vlak van actuele beeldende kunst. KIOSK legt zich vooral toe op monografische presentaties van hedendaagse kunstenaars. Doorgaans gaat het om duopresentaties waarbij bijzondere aandacht wordt geschonken aan onderzoekende momenten in het artistieke oeuvre en waarbij ook aansluiting wordt gezocht bij een internationale context.

Meer info via www.kioskgallery.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here