Nieuwe wegverbinding tussen Aalst en Lebbeke (N41)

De Provincie Oost-Vlaanderen wil een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken voor de secundaire wegverbinding tussen Aalst en Lebbeke (N41). Gedeputeerde Marc De Buck: "Eerst wordt een tracé aangeduid op het gewestplan om een nieuwe verbinding tussen het kruispunt N41-N47 (Dendermondsesteenweg-Heirbaan) in Lebbeke en de N406 ten zuiden van Gijzegem te realiseren. Bovendien wordt ook de mogelijkheid onderzocht om windturbines te plaatsen binnen een aantal zones langsheen het nieuwe wegtracé". Als eerste stap in dit proces werd een nota voor publieke consultatie opgesteld. Deze nota ligt ter inzage voor het publiek van 3 mei tot en met 1 juni 2010.

De nota kan geraadpleegd worden via de website van de Vlaamse dienst MER en op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen www.oost-vlaanderen.be. De nota ligt tijdens dezelfde periode ook ter inzage in het stadhuis van Aalst en Dendermonde en in het gemeentehuis van Lebbeke. Vanaf 3 mei tot en met 1 juni 2010 kan iedereen opmerkingen bezorgen aan het stads- of gemeentebestuur of aan de Vlaamse dienst MER op onderstaande adres of e-mailadres. Een blanco inspraakdocument is te vinden op de website van de dienst MER. Burgers kunnen vanuit hun kennis van de omgeving aangeven welke milieueffecten volgens hen extra onderzocht moeten worden en op welke manier die onderzocht kunnen worden. Bovendien kan men voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven.

De nota voor publieke consultatie wordt ook toegelicht tijdens een informatievergadering op maandag 3 mei 2010 om 20 uur in CC Belgica (Kerkstraat 24 in Dendermonde). Voor meer informatie over milieueffectrapportage, kan men bellen naar het gratis nummer van de Vlaamse overheid 1700 of surfen naar www.mervlaanderen.be.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here