De superboetes worden vandaag aangepast

De ministerraad keurde vandaag de aanpassingen aan de verkeerswet goed. "Nadat de VLD zich verzette tegen een vroeger voorstel, kunnen de huidige voorstellen wel onze goedkeuring wegdragen", aldus VLD-voorzitter Bart Somers. "De VLD heeft vanaf het begin duidelijk gesteld dat een verdere stijging van de boetes onaanvaardbaar is. Ik ben daarom tevreden dat het goedgekeurde voorstel de verkeerswet vooral logischer maakt en niet strenger. Integendeel: de overgrote meerderheid van de overtredingen zullen de overtreder minder kosten. De superboetes worden herleid tot meer aanvaardbare proporties."

In het goedgekeurde voorstel verhuizen niet minder dan 22 overtredingen naar een lagere categorie. Een gewone parkeerovertreding, bijvoorbeeld, daalt één categorie zodat de boete daalt van 150 naar 50 euro. Ook door het oranje licht rijden zal voortaan tot een lagere categorie behoren met een lagere boete tot gevolg: 100 in plaats van 175 euro. Bovendien worden ook de tarieven verlaagd die gekoppeld zijn aan de tweede en de derde categorie van overtredingen: 100 en 150 euro in plaats van 150 en 175 euro. "Het globale resultaat is een onmiskenbare daling van de verkeersboetes", aldus de VLD-commissieleden Guido De Padt en Hilde Vautmans.

Opvallend is ook het nieuwe boetesysteem voor snelheidsovertredingen. Deze zullen voortaan beboet worden aan progressieve tarieven in plaats van (hogere) vaste tarieven. Wie te snel rijdt zal in de toekomst beboet worden per km/u dat men te snel rijdt. "Dit zal in de praktijk neerkomen op een meer realistische en aanvaardbare sanctionering van snelheidsovertredingen," zo stelt VLD-senator Jean-Marie Dedecker. "Kleine snelheidsovertredingen krijgen lagere boetes. Wie vandaag bijvoorbeeld 101 km/u rijdt waar hij of zij maar 90 mag, betaalt nu een boete van 150 euro. In het nieuwe systeem wordt dit een meer aanvaardbare geldboete van 55 euro," aldus Dedecker.

De boete voor het niet-handenvrij bellen met de GSM verhoogt wel: van 50 naar 100 euro. Het niet-handenvrij bellen verhoogt het risico op een ongeval aanzienlijk, waarbij ook anderen dan de beller het slachtoffer kunnen zijn. Bovendien kan je dit gedrag gemakkelijk zelf vermijden. Een verhoging is daarom aanvaardbaar. Somers: "Om echter de burger de kans te geven de nodige handenvrije apparatuur aan te schaffen (een simpel "oortje" volstaat), vroeg de VLD de verhoging pas te laten ingaan op 31 maart 2006."

Op termijn moet ons verkeersbeleid meer rekening gaan houden met de oorzaken van verkeersongevallen en de omstandigheden waarin ze zich voordoen. Daarom dient VLD-Volksvertegenwoordiger Guido De Padt een voorstel van resolutie in waarin hij aan de regering vraagt om een onafhankelijk Instituut voor ongevallenanalyse op te richten. Een meer wetenschappelijk onderbouwd verkeersbeleid zal de geloofwaardigheid ervan bij de burger verder vergroten, besluit hij.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here