UGent investeert verder in toponderzoek

De Universiteit Gent heeft een beslissing genomen over vijf onderzoeksdomeinen waarin ze extra wil investeren. De Universiteit Gent heeft al een stevige basis opgebouwd, maar wil nu op wereldniveau een strategische rol spelen binnen deze vijf domeinen. Gezien de toenemende competitie in het hoger onderwijs wil de UGent niet alleen het kwaliteitsstreven binnen de hele instelling scherp stellen, maar ook in een beperkt aantal onderzoeksdomeinen hét referentiepunt van Europa worden.

Hoewel het wetenschappelijk onderzoek de laatste jaren steeds meer gespecialiseerd is geworden, zwemt de UGent stroomopwaarts door de samenwerking tussen verschillende disciplines aan te moedigen. "Interdisciplinariteit is immers de toekomst van de wetenschap", voorspelt rector Van Cauwenberge. "Er is zoveel kennis aanwezig die onvoldoende kan doorbreken". De doorbraak in biotechnologie bijvoorbeeld, waarin de UGent een pioniersrol heeft vervuld, is ontstaan doordat biologen, geneticaspecialisten, fysiologen en ingenieurs met elkaar gingen samenwerken rond één probleem. De UGent wil nu een tweede golf van vernieuwing voorbereiden door onderzoekers samen te brengen die elkaar vanuit hun eigen invalshoeken uitdagen en inspireren.

De UGent brengt diverse wetenschappers uit een brede waaier van disciplines samen rond volgende thema's: Nano- en biofotonica – Biotechnologie voor een duurzame economie – Inflammatie en immuniteit – Neurowetenschappen – Bio-informatica. Binnen deze domeinen hebben in totaal een vijftigtal UGent onderzoekers het engagement aangegaan om intensief samen te werken, beloftevolle specialisten aan te trekken en binnen vijf jaar aan de wereldtop te staan. Elk van deze vijf groepen krijgt 2,5 miljoen euro om dit waar te maken. De universiteit zal 25 extra professorenplaatsen creëren om de aanwezige expertise te versterken met nieuwe onderzoekers uit binnen- en buitenland.

"Het is niet evident om in tijden van crisis dergelijke investeringen te doen" geeft rector Van Cauwenberge toe, "maar precies daarom moeten we strategische keuzes maken en durven investeren. Door ons beleid van de voorbije jaren en door de sterke prestaties van onze onderzoekers hebben we reserves kunnen opbouwen waardoor we nu beter dan ooit onze expertise kunnen versterken in een aantal domeinen. Geen enkel ander vakgebied zal moeten besparen om dit te kunnen waarmaken, integendeel. Wij geloven dat deze investering een dynamiek zal teweegbrengen waar alle onderzoekers, ook die in andere domeinen, de vruchten van zullen dragen." Bovendien zullen een aantal van deze domeinen een antwoord zoeken op maatschappelijke vraagstukken die de volgende decennia steeds belangrijker zullen worden, zoals energie, duurzaamheid, en vergrijzing.

De UGent verwacht dat deze extra investering in toponderzoek ook effect zal hebben op het onderwijsaanbod. De vraag naar gespecialiseerde opleidingen is groot, en ook internationaal wordt steeds meer gekeken naar Vlaanderen als regio met onderwijs van hoge kwaliteit. De universiteit denkt daarbij vooral aan opleidingen binnen haar Doctoral Schools en gespecialiseerde masteropleidingen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here